Bisfenol A

Bisfenol A

Bisfenol A (BPA) je chemikália, ktorá sa používa najmä v kombinácii s inými chemikáliami pri výrobe plastov a živíc.

Odbor potravinárstva a obchodu SPPK

14.11.2019

Včely a pesticídy: revízia príručky

Včely a pesticídy: revízia príručky

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) momentálne druhýkrát konzultuje svoju príručku o pesticídoch a včelách.

07.10.2019

SPPK logo

Informácia Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín o vydaní vedeckého stanoviska a informačného materiálu pripraveného pre neodbornú verejnosť k vhodnému veku pre začatie pokračovacej výživy k dojčen

Úrad EFSA dokončil rozsiahle hodnotenie vedeckých dôkazov k tejto téme, ktoré pokrývajú oblasti zdravia dojčiat, ich nutričné a vývojové potreby.

23.09.2019

SPPK logo

Bezpečnosť potravín sa týka nás všetkých – 1. Svetový deň bezpečnosti potravín (2019)

Každý z nás má právo na bezpečné a výživné potraviny, ako aj na ich dostatok. Aj dnes na svete ochorie po konzumácii kontaminovaných potravín takmer každý 10. človek.

10.06.2019

Rezíduá veterinárnych liekov: zhoda je stále vysoká

Rezíduá veterinárnych liekov: zhoda je stále vysoká

Údaje získané monitorovaním prítomnosti rezíduí veterinárnych liekov a kontaminantov u zvierat a živočíšnych potravín vykazujú vysokú mieru zhody s odporúčanými bezpečnými úrovňami. Prítomnosť zakázaných látok je nízka.

22.05.2019

SPPK logo

Metodika EFSA pre hodnotenie rizika zmesí chemických látok

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) vypracoval harmonizovaný rámec pre hodnotenie potenciálnych "kombinovaných účinkov" chemických zmesí v potravinách a krmivách, ktorý môže byť používaný vo všetkých vedeckých paneloch EFSA.

04.04.2019

Údaje o chorobách zvierat (SIGMA projekt): Národné karty členských štátov

Údaje o chorobách zvierat (SIGMA projekt): Národné karty členských štátov

Jednou z aktivít SIGMA projektu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) je mapovanie dostupných zdrojov údajov o chorobách zvierat v každom členskom štáte (ČŠ) Európskej únie.

19.02.2019

Prípady salmonelóz u ľudí: hodnotenie súčasných cieľov EÚ pre ich redukciu

Prípady salmonelóz u ľudí: hodnotenie súčasných cieľov EÚ pre ich redukciu

Po niekoľkých rokoch poklesu sa počet prípadov salmonelóz v EÚ vyrovnal. Vedci Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín tvrdia, že k zníženiu počtov salmonelóz by mohlo pomôcť stanovenie prísnejších cieľov pre Salmonella u nosníc na úrovni farmy.

EFSA

19.02.2019

SPPK logo

Komunikácia vedeckej neistoty: prístup na zvýšenie transparentnosti

Vedeckej neistote porozumie rôznorodé publikum len vtedy, keď je komunikácia prispôsobená ich potrebám. Nová príručka Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín pomôže pri komunikácii vedeckej neistoty zvýšiť transparentnosť vedeckých odporúčaní.

21.01.2019

SPPK logo

Zoonózy: progres ochorení zastavený

V minulom roku boli v porovnaní s rokom 2016 zaznamenané len malé výkyvy v EÚ hlásených prípadoch troch hlavných zoonotických ochorení. Počet hlásených prípadov salmonelózy a kampylobakteriózy zostal počas posledných 5 rokov stabilný, no počet ochorení na listeriózu naďalej stúpa.

08.01.2019

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce