Vyjadrenie PF UK k právam a povinnostiam

Vyjadrenie PF UK k právam a povinnostiam

Právne stanovisko Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave k možnostiam zamestnávateľa voči zamestnancom, ktorí sa celoplošného testovania dobrovoľne nezúčastnia, resp. k možnosti zamestnávateľa nariadiť zamestnancovi testovanie na COVID-19.

AZZZ SR

28.10.2020

Možnosti udelenia výnimky pre vstup zahraničných občanov na územie SR

Možnosti udelenia výnimky pre vstup zahraničných občanov na územie SR

Na zasadnutí Ústredného krízového štábu SR dňa 3.4. 2020 minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka uplatnil požiadavku na umožnenie „voľného prechodu expertov zo zahraničia, ktorí sú nevyhnutní v poľnohospodárstve a potravinárstve". Tejto požiadavke bolo vyhovené.

MPRV SR

08.04.2020

Usmernenie MPRV SR k platnosti alebo k získaniu osvedčení o odbornej spôsobilosti

Usmernenie MPRV SR k platnosti alebo k získaniu osvedčení o odbornej spôsobilosti

Na webovom sídle MPRV SR bolo dnes uverejnené usmernenie v oblasti odborného vzdelávania podľa §32 zákona č. 405/2011 Z. z.

MPRV SR

03.04.2020

Kontrola uvádzania krajiny pôvodu alebo miesta pôvodu základnej zložky

Kontrola uvádzania krajiny pôvodu alebo miesta pôvodu základnej zložky

Vzhľadom na pandémiu COVID – 19 ŠVPS SR dočasne nebude vykonávať kontrolu uvádzania krajiny pôvodu alebo miesta pôvodu základnej zložky v označení potraviny tak, ako to od 1. 4. 2020 vyžaduje vykonávacie nariadenie Komisie 775/2018.

ŠVPS SR

30.03.2020

Označovanie vozidiel pri preprave krmív a hygienických pomôcok v súvislosti s Covid-19

Označovanie vozidiel pri preprave krmív a hygienických pomôcok v súvislosti s Covid-19

Vychádzajúc z návrhu opatrení zo zasadnutia krízového štábu v súvislosti s hrozbou aktuálneho vírusu z 26. marca 2020 vznikla požiadavka vytvoriť označenia pre autá, ktoré prepravujú krmivá a hygienické prostriedky v súvislosti s COVID-19.

ŠVPS SR

26.03.2020

Certifikácia vinárskych produktov počas núdzového stavu

Certifikácia vinárskych produktov počas núdzového stavu

Napriek aktuálnej situácii je kontrolný ústav schopný s certifikáciami certifikovateľných vinárskych produktov pokračovať, avšak v obmedzenom režime a za osobitných podmienok. Viac sa dočítate v priloženom liste z MPRV SR.

MPRV SR

26.03.2020

Oznámenie komisie o uplatňovaní zelených jazdných pruhov

Oznámenie komisie o uplatňovaní zelených jazdných pruhov

Európska komisia v Úradnom vestníku EÚ 24.3. 2020 publikovala "Oznámenie komisie o uplatňovaní "zelených jazdných pruhov" v rámci usmernení pre opatrenia v oblasti riadenia hraníc na ochranu zdravia a zabezpečenie dostupnosti tovaru a základných služieb.

ŠVPS SR

25.03.2020

Opatrenia ÚKSÚP na zabránenie šírenia ochorenia COVID - 19

Opatrenia ÚKSÚP na zabránenie šírenia ochorenia COVID - 19

Na základe aktuálnych opatrení prijatých v Slovenskej republike v súvislosti s výskytom a šírením ochorenia COVID – 19 a vo všeobecnom záujme eliminovať riziko nákazy a šírenie tejto prenosnej choroby, ÚKSÚP zavádza do odvolania nasledovné opatrenia.

ÚKSÚP

25.03.2020

Aktualizované k 25.3.: Označovanie vozidiel pri preprave potravín, zvierat a technológií pre výrobu a spracovanie surovín na potraviny na tuzemskom a zahraničnom trhu

Aktualizované k 25.3.: Označovanie vozidiel pri preprave potravín, zvierat a technológií pre výrobu a spracovanie surovín na potraviny na tuzemskom a zahraničnom trhu

Štátna veterinárna a potravinová správa SR považuje za dôležité zabezpečiť zachovanie chodu hospodárstva a verejného života pre kľúčové odvetvia, medzi ktoré patrí aj preprava zvierat a všetky činnosti súvisiace s výrobou a predajom potravín.

ŠVPS SR

24.03.2020

1. Zasadanie krízového štábu na MPRV SR

1. Zasadanie krízového štábu na MPRV SR

Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory sa 23. marca /pondelok ráno/ zúčastnil prvého rokovania krízového štábu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR už pod vedením nového ministra Jána Mičovského.

Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK

23.03.2020

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce