SPPK logo

Peer review pre aktívnu látku napropamide‐M

Stanovisko úradu EFSA týkajúce sa záverov v nadväznosti na peer review počiatočných hodnotení rizík, ktoré vykonalo UK (RMS) pre pesticíd účinnú látku napropamide‐M. Kontext predmetného peer review bol vykonaný v súlade s Nariadením (ES) č. 1107/2009.

27.11.2018

SPPK logo

Stanovisko EFSA k súčasným hodnotám MRL pre cyazofamid po prehodnotení potvrdzujúcich údajov podľa článku 12

Žiadateľ ISK Biosciences Europe N.V požiadal príslušný kompetentný úrad vo Francúzsku o posúdenie potvrdzujúcich údajov, ktoré boli identifikované ako „not available“ pre cyazofamid v rámci preskúmania maximálnej hladiny rezíduí (MRL) podľa článku 12 nariadenia (ES) č. 396/2005.

27.11.2018

Stanovisko úradu EFSA k aktualizovanému preskúmaniu súčasných maximálnych hladín rezíduí imazalilu podľa článku 12 nariadenia (ES) č. 396/2005 na základe nových toxikologických informácií

Stanovisko úradu EFSA k aktualizovanému preskúmaniu súčasných maximálnych hladín rezíduí imazalilu podľa článku 12 nariadenia (ES) č. 396/2005 na základe nových toxikologických informácií

V súlade s článkom 43 Nariadenia EP a ER č. 396/2005 dostal EFSA od Európskej komisie mandát na poskytnutie dôvodového stanoviska k súčasným maximálnym hodnotám rezíduí (MRL) pre imazal...

06.11.2018

Verejná konzultácia k aktívnej látke clofentezine

Verejná konzultácia k aktívnej látke clofentezine

Rapporteur Assessment Report (hodnotiaca správa spravodajského štátu - priamy odkaz)   Pripomienky k hodnotiacej správe spravodajského členského štátu by mali byť zaslané e...

06.11.2018

Peer review hodnotenia rizika pre aktívnu látku methiocarb

Peer review hodnotenia rizika pre aktívnu látku methiocarb

Prezentované závery úradu EFSA v nadväznosti na peer review hodnotenia rizika pre pesticíd účinnú látku cypermetrín vykonané povereným orgánom spravodajského členského štátu UK v spo...

06.11.2018

Peer review hodnotenia rizika pre aktívnu látku dimetoát

Peer review hodnotenia rizika pre aktívnu látku dimetoát

Stanovisko úradu EFSA týkajúce sa záverov v nadväznosti na peer review počiatočných hodnotení rizík, ktoré vykonalo Taliansko  (RMS) v spolupráci s Bulharskom pre pesticíd účinnú...

06.11.2018

Epidémia spôsobená Listeria monocytogenes vo viacerých krajinách sa spája s konzumáciou produktov z lososa

Epidémia spôsobená Listeria monocytogenes vo viacerých krajinách sa spája s konzumáciou produktov z lososa

Výrobky z lososa určené na priamu spotrebu, ako sú napríklad údené a marinované lososy, sú pravdepodobným zdrojom epidémie Listeria monocytogenes, ktorá sa vyskytla v Dánsku, Nemecku a Francúzsku od roku 2015. EFSA a Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) použili metódu sekvenovania celého genómu na identifikáciu nákazy vo viacerých krajinách.

29.10.2018

Vedecké stanovisko EFSA k druhej revízii hodnotenia skupiny ochucovadiel (FGE.201Rev2): 2-alykované, alifatické, acyklické α,β-nenasýtené aldehydy a prekurzory s prídavnými dvojitými väzbami, alebo be

Vedecké stanovisko EFSA k druhej revízii hodnotenia skupiny ochucovadiel (FGE.201Rev2): 2-alykované, alifatické, acyklické α,β-nenasýtené aldehydy a prekurzory s prídavnými dvojitými väzbami, alebo be

Panel pre prídavné látky do potravín a ochucovadlá úradu EFSA bol požiadaný, aby v tejto revízii skupiny ochucovadiel č. 201 zvážil dodatočné dáta o genotoxicite, ktoré poskytol priemy...

25.10.2018

Stanovisko EFSA k súčasným hodnotám MRL pre pendimethalin po prehodnotení potvrdzujúcich údajov podľa článku 12

Stanovisko EFSA k súčasným hodnotám MRL pre pendimethalin po prehodnotení potvrdzujúcich údajov podľa článku 12

Žiadateľ BASF Agro BV požiadal príslušný kompetentný úrad v Holandsku o posúdenie potvrdzujúcich údajov, ktoré boli identifikované ako „not available“ pre pendimethalin v rámci presk...

25.10.2018

Verejná konzultácia úradu EFSA k aktívnej látke ferric pyrophosphate

Verejná konzultácia úradu EFSA k aktívnej látke ferric pyrophosphate

Rapporteur Assessment Report (hodnotiaca správa spravodajského štátu - priamy odkaz)   Pripomienky k hodnotiacej správe spravodajského členského štátu by mali byť zaslané e...

25.10.2018

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce