Nariadenie vlády SR, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Vihorlatský prales

Nariadenie vlády SR, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Vihorlatský prales

V období od 7.2.2020 do 17.2.2020 bolo na skrátené medzirezortné pripomienkové konanie predložené Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Vihorlatský prales.

03.03.2020

Nariadenie vlády SR, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Rydošová

Nariadenie vlády SR, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Rydošová

V období od 7.2.2020 do 17.2.2020 bolo na skrátené medzirezortné pripomienkové konanie predložené Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Rydošová a ktorý pripravilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.

03.03.2020

Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh

Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu ovocných drevín a ovocných drevín určených na výrobu ovocia na trh

Nariadenie vlády predložilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky na skrátené medzirezortné pripomienkové konanie v lehote od 10.2.2020 do 18.2.2020. Ide o legislatívny proces vedený pod číslom LP/2020/53.

03.03.2020

SPPK logo

Návrh novely nariadenia č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb

Návrh nariadenia bol predložený na skrátené medzirezortné pripomienkové konanie v lehote od 19.03.2015 do 27.03.2015.

Klúč |  08.04.2015

SPPK logo

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka 

Návrh nariadenia bol predložený na skrátené medzirezortné pripomienkové konanie v lehote od 19.03.2015 do 27.03.2015 Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Klúč |  08.04.2015

SPPK logo

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Záhorské Pomoravie

Návrh nariadenia bol predložený do medzirezortného pripomienkového konania od 05.03.2015 do 25.03.2015 Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky .

Klúč |  08.04.2015

SPPK logo

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR predložilo na medzirezortné pripomienkové konanie Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania p...

Klúč |  28.02.2015

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce