Podrobnosti o podmienkach pre možnosť pôsobiť ako centrum odborného vzdelávania a prípravy v oblasti poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a rozvoja vidieka, veterinárnych vied a potravinárstva

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora na základe § 24 ods. 2 písm. d) zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ustanovuje podrobnosti o podmienkach pre možnosť strednej odbornej školy, strediska praktického vyučovania, školského hospodárstva alebo strediska odbornej praxe pôsobiť ako centrum odborného vzdelávania a prípravy pre skupiny odborov 42 – Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I. , 43 – Veterinárne vedy, 45 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II. a 29 - Potravinárstvo a podrobnosti o zriadení a činnosti odbornej komisie pre udelenie možnosti strednej odbornej školy, strediska praktického vyučovania, školského hospodárstva alebo strediska odbornej praxe pôsobiť ako centrum odborného vzdelávania a prípravy pre skupiny odborov 42 – Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I. , 43 – Veterinárne vedy, 45 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II.  a 29 - Potravinárstvo. Odborná komisia je poradným orgánom predsedu SPPK a vydáva uznesenie, v ktorom odporúča SPPK schváliť alebo neschváliť strednej odbornej škole, stredisku praktického vyučovania, školskému hospodárstvu alebo stredisku odbornej praxe možnosť pôsobiť ako centrum odborného vzdelávania a prípravy.

Kritéria pre možnosť strednej odbornej školy, strediska praktického vyučovania, školského hospodárstva alebo strediska odbornej praxe pôsobiť ako centrum odborného vzdelávania a prípravy pre skupiny odborov 42 – Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I. , 43 – Veterinárne vedy, 45 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II. a 29 - Potravinárstvo sú prílohou č. 1 v dokumente podmienky pre možnosť strednej odbornej školy, strediska praktického vyučovania, školského hospodárstva alebo strediska odbornej praxe pôsobiť ako centrum odborného vzdelávania a prípravy pre skupiny odborov 42 – Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I. , 43 – Veterinárne vedy, 45 - Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II. a 29 - Potravinárstvo.

Spracovala:
Mgr. Tatiana Belová
Odbor potravinárstva a obchodu, SPPK
 
posledná aktualizácia 1.6.2018

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce