Aktualizácia č. 2 výzvy č. 52/PRV/2022

Aktualizácia č. 2 výzvy č. 52/PRV/2022

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022, že aktualizovala na webovom sídle PPA Výzvu č. 52/PRV/2022 pre opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku, podopatrenie: 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov.

PPA

12.05.2022

Vzdelávanie pre poľnohospodárov

Vzdelávanie pre poľnohospodárov

SPPK organizuje viacero aktivít pre poľnohospodárov, z ktorých získavajú dôležité informácie k priamym platbám na pôdu a ďalším konkrétnym opatreniam a problémom v praxi.

SPPK

11.05.2022

Ako postupovať po úbytku plochy po aktualizácii LPIS

Ako postupovať po úbytku plochy po aktualizácii LPIS

PPA pristúpila k mailovej komunikácii so žiadateľmi o priame podpory, u ktorých došlo k úbytku plochy po pravidelnej aktualizácii LPIS. Informácia im má pomôcť predísť nezrovnalostiam pri podávaní žiadostí, pričom PPA aktívne identifikovala tých žiadateľov, ktorých sa týka najväčší úbytok plôch.

PPA

09.05.2022

Aktualizácia LPIS, kontrola pozemkov a úhor

Aktualizácia LPIS, kontrola pozemkov a úhor

Na internetovej stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry boli zverejnené informácie žiadateľom o priame podpory v súvislosti s aktualizáciou LPIS. Prikladáme aj oznámenie MPRV SR k odchýlke pre pôdu ležiacu úhorom.

PPA

29.04.2022

Aktuálne informácie k priamym platbám

Aktuálne informácie k priamym platbám

Dňa 19.04.2022 bolo aktualizované Usmernenie k NV SR č. 342/2014. Jedná sa o druhú časovú verziu tohto usmernenia pre tento rok.

Martin Rovaš, Odbor poľnohospodárstva a služieb

Klúč |  25.04.2022

Výzva na predkladanie Jednotnej žiadosti pre rok 2022, výzvy k štátnej pomoci

Výzva na predkladanie Jednotnej žiadosti pre rok 2022, výzvy k štátnej pomoci

PPA zverejnila tri výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci. V prvej môžu žiadatelia predkladať žiadosti na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie, v druhej žiadosti na opatrenie dotácia na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty a v tretej výzve môžu žiadať o dotáciu na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat.

PPA

14.04.2022

E-learningové vzdelávanie k priamym platbám na plochu v roku 2022

E-learningové vzdelávanie k priamym platbám na plochu v roku 2022

SPPK uskutočnila pre poľnohospodárov webinár k podávaniu žiadostí na priame platby na plochu pre rok 2022 s cieľom predchádzať chybám pri podávaní žiadostí. Komora pripravila pre záujemcov aj možnosť e-learningového vzdelávania, resp. prezretia videí z webinára rozdelené podľa oblastí problematiky.

Odbor poľnohospodárstva a služieb

19.04.2022

Pripravované webináre

Pripravované webináre

Dovoľujeme si dať Vám do pozornosti webináre, ktoré pripravuje Pôdohospodárska platobná agentúra k podopatreniam 4.1 a 4.2. Webinár k podávaniu jednotných žiadostí o podporu na pôdu pripravuje aj SPPK.

Martin Rovaš, Odbor poľnohospodárstva a služieb

04.04.2022

Aktualizované usmernenie k NV SR č. 342/2014 - termíny kosenia, pasenia, úhor na ornej pôde, svahovitosť

Aktualizované usmernenie k NV SR č. 342/2014 - termíny kosenia, pasenia, úhor na ornej pôde, svahovitosť

Na internetovej stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry bolo zverejnené aktualizované Usmernenie k nariadeniu vlády SR č. 342/2014. Zmeny sa týkajú aj termínov využitia trvalých trávnych porastov, podmienok úhorovania, redistributívnej platby či svahovitosti.

PPA

28.02.2022

E-learningové vzdelávanie k podávaniu žiadostí na doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky

E-learningové vzdelávanie k podávaniu žiadostí na doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky

SPPK uskutočnila 21. februára pre poľnohospodárov webinár k podávaniu žiadostí na doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky na rok 2022 s cieľom predchádzať chybám pri podávaní žiadostí. SPPK pre záujemcov pripravila aj možnosť e-learningového vzdelávania v rámci vyššie uvedenej problematiky.

Odbor poľnohospodárstva a služieb

22.02.2022

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN