Oznámenie pre žiadateľov o administratívnej kontrole roku rozorania a veku porastu na Jednotnej žiadosti na rok 2021

Oznámenie pre žiadateľov o administratívnej kontrole roku rozorania a veku porastu na Jednotnej žiadosti na rok 2021

Odporúčame všetkým žiadateľom podávajúcim jednotné žiadosti o podporu venovať pozornosť tejto informácii.

PPA

31.08.2021

Katalóg sankcií pre projektové podpory PRV SR 2014-2022 s prílohami A až C

Katalóg sankcií pre projektové podpory PRV SR 2014-2022 s prílohami A až C

Pôdohospodárska platobná agentúra zverejňuje Katalóg sankcií pre projektové podpory PRV SR 2014-2022 s prílohami A až C. Zároveň PPA oznamuje prijímateľom, že od dňa účinnosti bude postupovať v zmysle zverejneného katalógu.

PPA

31.08.2021

Oznámenie o výsledkoch predbežnej krížovej kontroly na jednotných žiadostiach na rok 2021

Oznámenie o výsledkoch predbežnej krížovej kontroly na jednotných žiadostiach na rok 2021

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) oznamuje žiadateľom o priame podpory pre rok 2021, že dňa 08.06.2021 v zmysle čl. 11 ods. 4. vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 809/2014 v platnom znení (ďalej len „VNK 809/2014“) vykonala predbežnú krížovú kontrolu.

PPA

11.06.2021

Žiadosti o priame podpory môžu žiadatelia podávať až do 11. júna

Žiadosti o priame podpory môžu žiadatelia podávať až do 11. júna

PPA akceptuje žiadosti až do 11. júna, bude však krátiť sumu, na ktorú má žiadateľ nárok, o 1 % za každý pracovný deň omeškania.

PPA

28.05.2021

Aktuálna situácia s podávaním jednotných žiadostí

Aktuálna situácia s podávaním jednotných žiadostí

Predvčerom (17.05.) uplynul čas na podávanie jednotných žiadostí o podporu. Žiadosti je však možné podávať ešte ďalších 25 kalendárnych dní.

Odbor poľnohospodárstva a služieb

19.05.2021

Aktualizované usmernenie k nariadeniu vlády č. 342/2014 - aktuálne k podávaniu jednotných žiadostí

Aktualizované usmernenie k nariadeniu vlády č. 342/2014 - aktuálne k podávaniu jednotných žiadostí

Dovoľujeme si oznámiť Vám, že na internetovej stránke Pôdohospodárskej platobnej agentúry bolo zverejnené aktualizované Usmernenie k nariadeniu vlády SR č. 342/2014.

PPA

26.04.2021

Usmernenie pre uplatňovanie možnosti používania preexpirovaných prípravkov na ochranu rastlín

Usmernenie pre uplatňovanie možnosti používania preexpirovaných prípravkov na ochranu rastlín

ÚKSÚP vydal usmernenie pre uplatňovanie možnosti používania preexpirovaných prípravkov na ochranu rastlín.

ÚKSÚP

23.04.2021

Výzva na predkladanie jednotnej žiadosti na priame platby pre r.2021 na pôdu a zvieratá

Výzva na predkladanie jednotnej žiadosti na priame platby pre r.2021 na pôdu a zvieratá

Žiadosti za oblasť pôdy a o priame podpory na zvieratá (dobré životné podmienky zvierat, ohrozené druhy zvierat) je možné podávať v termíne od 19. apríla do 15. mája 2021.

PPA

15.04.2021

Oznámenie žiadateľom o predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií v informačnom systéme ITMS2014+

Oznámenie žiadateľom o predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií v informačnom systéme ITMS2014+

Registrácia v DataCentre je potrebná aj pre žiadateľov o dotáciu na poistenie, resp. v rámci štátnej a minimálnej pomoci.

PPA

09.04.2021

Realizácia neprojektových opatrení PRV v prechodnom období (2021-2022)

Realizácia neprojektových opatrení PRV v prechodnom období (2021-2022)

Na internetovej stránke PPA bolo zverejnené Oznámenie Riadiaceho orgánu Programu rozvoja vidieka, v ktorom sa nachádzajú informácie o realizácii neprojektových opatrení Programu rozvoja vidieka v prechodnom období rokov 2021-2022.

PPA

26.03.2021

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN