Údaje o chorobách zvierat (SIGMA projekt): Národné karty členských štátov

Jednou z aktivít SIGMA projektu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) je mapovanie dostupných zdrojov údajov o chorobách zvierat v každom členskom štáte (ČŠ) Európskej únie.
 
 
Cieľom je určiť príslušné orgány ČŠ, ktoré sú zodpovedné za správu údajov o chorobách a populáciách zvierat. EFSA sa spočiatku zameriava na tri choroby (africký mor ošípanýchvtáčia chrípka a nodulárna dermatitída) a na chorobami postihnuté populácie zvierat: ošípanéhydina a hovädzí dobytok.
 
Technické správy uvedené nižšie predstavujú výsledky implementácie týchto aktivít v ČŠ a poskytujú informácie o orgánoch, ktoré zbierajú a spravujú údaje o predmetných chorobách zvierat v rámci ČŠ. Zahŕňajú aj tzv. Národnú kartu, v ktorej sú uvedené príslušné orgány zodpovedné za údaje o chorobách zvierat v danom ČŠ (údaje o ohniskách a surveillance chorôb ako i laboratórne výsledky) a tiež za údaje o populáciách zvierat (hovädzí dobytok, ošípané, hydina) v ČŠ. Národné karty boli zostavené na základe výsledkov dotazníka EUSurvey a prípadných následných objasnení jednotlivými ČŠ. 
 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce