Nábory žiakov na stredné odborné školy v plnom prúde

Nábory žiakov na stredné odborné školy v plnom prúde

O nových zamestnancoch, ktorí prídu pracovať na poľnohospodárske podniky o tri či štyri roky sa rozhoduje už teraz. Nábory žiakov základných škôl sú v plnom prúde.

Jarmila Dubravská, odbor poľnohospodárstva a služieb SPPK

10.01.2017

Nový študijný odbor Agromechatronik na troch stredných odborných školách

Nový študijný odbor Agromechatronik na troch stredných odborných školách

V poľnohospodárskej praxi sa stretávame s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily. Nový experimentálny odbor by mal zabezpečiť dostatok odborníkov.

Jarmila Dubravská, odbor poľnohospodárstva a služieb SPPK

10.01.2017

SPPK logo

Stanovisko SPPK k návrhu zoznamu študijných a učebných odborov, ktoré sú nad rámec potrieb trhu práce a študijných a učebných odborov s nízkym počtom absolventov pre potreby trhu práce,podľa MŠVVaŠ SR

Na základe záverov z pracovného rokovania k návrhu zoznamu študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce a zoznamu študijných odborov a učebnýc...

16.06.2015

SPPK logo

Návrh SPPK – zoznam študijných odborov a učebných odborov, v ktorých sa odborné vzdelávanie a príprava poskytuje len v jednej strednej odbornej škole na celom území SR

V zmysle ustanovenia § 29 ods. 2 písm. c) zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov si Vám Slovenská poľnohospodárska a p...

16.06.2015

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce