SPPK logo

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Účinno...

Klúč |  31.12.2013

SPPK logo

Redakčné oznámenie

Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 422/2013 Z. z.

Klúč |  31.12.2013

SPPK logo

Vyhláška MPRV SR o označovaní potravín

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 127/...

Klúč |  31.12.2013

SPPK logo

Vyhláška ÚNMS SR o spotrebiteľskom balení

Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o spotrebiteľskom balení. Účinnosť od: 1.1.2014.

Klúč |  30.11.2013

SPPK logo

Oznámenie MZ SR k hlave PK SR - prídavné látky v potravinách

Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa zrušuje výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej...

Klúč |  30.11.2013

SPPK logo

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov. Účinnosť od: 1.12.2013.

Klúč |  31.10.2013

SPPK logo

Nariadenie vlády SR – organizácia trhu s vínom

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom. Účinnosť od: 15.11.2013.

Klúč |  31.10.2013

SPPK logo

Vyhláška MPRV SR – registrácia hydiny a bežcov

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o registrácii hydiny a bežcov. Účinnosť od: 15.11.2013.

Klúč |  31.10.2013

SPPK logo

Vyhláška MŽP SR – výkon ustanovení zákona o odpadoch

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Účinnosť od: 15.10.2013.

Klúč |  30.09.2013

SPPK logo

Vyhláška MPRV SR o ovocných šťavách

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o ovocných šťavách a niektorých podobných výrobkoch určených na ľudskú spotrebu. Účinnosť od: 28.10.2013...

Klúč |  30.09.2013

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce