SPPK logo

Oznámenie MPRV SR – vydanie výnosu o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve...

Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní podpory v poľnohospodárstve, potravinárstve, lesnom hospodárstve a rybnom hospodárstve. Účinnosť od: 1.1.2015

Klúč |  30.12.2014

SPPK logo

Vyhláška MF SR o označovaní balení kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia liehu

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o označovaní balení kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia liehu a o oznamovaní a zverejňovaní údajov o týchto kontrolných známkach. Účinnosť od: 1.10.2014

Klúč |  30.09.2014

SPPK logo

Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 341/2009 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v MŠ a ZŠ

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2009 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 520/2010 Z. z. Účinnosť od: 15.8.2014

Klúč |  31.07.2014

SPPK logo

Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v MŠ, ZŠ a SŠ

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení neskorších predpisov. Účinnosť od: 15.8.2014

Klúč |  31.07.2014

SPPK logo

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti,...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Účinnosť od: 30.6.2014

Klúč |  30.06.2014

SPPK logo

Oznámenie MZ SR- doplnenie výnosu MPRV SR a MZ SR, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu - potraviny na osobitné výživové účely a na výživové doplnky

Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 25. júla 2007 č. 16826/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca požiadavky na potraviny na osobitné výživové účely a na výživové doplnky v znení neskorších predpisov. Účinnosť od: 1.7.2014

Klúč |  30.06.2014

SPPK logo

Vyhláška MPRV SR – dobrovoľné označovanie potravín obsahujúcich glykozidy steviolu

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o podmienkach používania dobrovoľného označovania potravín obsahujúcich glykozidy steviolu a ich použitie na reklamné a marketingové účely a ich propagáciu. Účinnosť od: 1.7.2014

Klúč |  30.06.2014

SPPK logo

Vyhláška MPRV SR – dobrovoľné označovanie poľnohospodárskych produktov a potravín

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o podmienkach používania dobrovoľného označovania poľnohospodárskych produktov a potravín na účely informovania spotrebiteľa. Účinnosť od: 1.7.2014

Klúč |  30.06.2014

SPPK logo

Vyhláška MPRV SR o spracovanom ovocí a zelenine, hubách, olejninách,...

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o spracovanom ovocí a zelenine, jedlých hubách, olejninách, suchých škrupinových plodoch, zemiakoch a výrobkoch z nich. Účinnosť od: 1.6.2014

Klúč |  31.05.2014

SPPK logo

Redakčné oznámenie

Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 107/2014 Z. z.

Klúč |  31.05.2014

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce