Bezpečnosť potravín sa týka nás všetkých – 1. Svetový deň bezpečnosti potravín (2019)

Každý z nás má právo na bezpečné a výživné potraviny, ako aj na ich dostatok. Aj dnes na svete ochorie po konzumácii kontaminovaných potravín takmer každý 10. človek. Akonáhle potravina nie je bezpečná, deti sa nemôžu učiť, dospelí nemôžu pracovať. Ľudský organizmus sa nemôže rozvíjať.
 
1. Svetový deň bezpečnosti potravín sa oslavuje 7. 6. 2019. Cieľom je upriamiť pozornosť na bezpečnosť potravín a pomáhať pri prevencii, odhaľovaní a riadení rizík z potravín, ktoré prispievajú k potravinovej bezpečnosti, ochrane ľudského zdravia, ekonomickej prosperite, poľnohospodárstvu, prístupu na trh, cestovnému ruchu a trvalo udržateľnému rozvoju.
 
 
 
Organizácie činné v oblasti bezpečnosti potravín zvyšujú pri príležitosti tohto dňa celosvetové povedomie o bezpečnosti potravín. Zdôrazňujú, kto každý je zapojený do systému bezpečnosti potravín a zohráva v ňom nejakú úlohu.
 
 
 
1. Zaistiť bezpečnosť - vlády musia zaistiť bezpečné a výživné potraviny pre všetkých
 
Vlády jednotlivých štátov zohrávajú kľúčovú úlohu pri zaistení toho, že všetci môžeme konzumovať bezpečné a výživné potraviny. Tvorcovia politiky môžu podporovať trvalo udržateľné poľnohospodárstvo a potravinové systémy, pričom podporujú spoluprácu medzi sektorom verejného zdravia, zdravia zvierat, poľnohospodárstva a ďalšími sektormi. Úrady pre bezpečnosť potravín môžu riadiť riziká bezpečnosti potravín v celom potravinovom reťazci, vrátane núdzových situácií. Krajiny môžu dodržiavať medzinárodné normy stanovené Komisiou pre Codex Alimentarius.
 
2. Bezpečné pestovanie – poľnohospodári a výrobcovia potravín musia prijať osvedčené postupy
 
Poľnohospodárske postupy musia v súčasnosti zabezpečiť dostatočné zásobovanie bezpečnými potravinami na globálnej úrovni a zároveň zmierniť klimatické zmeny a minimalizovať vplyvy na životné prostredie. Keďže systémy výroby potravín sa menia tak, aby sa prispôsobili meniacim sa podmienkam, poľnohospodári musia starostlivo zvážiť optimálne spôsoby riešenia potenciálnych rizík tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť potravín.
 
3. Udržanie bezpečnosti – prevádzkovatelia podnikov musia zabezpečiť, aby boli potraviny bezpečné
 
Preventívne kontroly môžu riešiť väčšinu problémov týkajúcich sa bezpečnosti potravín. Každý, kto je zapojený do manipulácie s potravinami, od spracovania až po maloobchod, musí zabezpečiť dodržiavanie programov ako je HACCP (systém, ktorý identifikuje, vyhodnocuje a kontroluje nebezpečenstvá významné z hľadiska bezpečnosti potravín, a to od prvovýroby až ku konečnému spotrebiteľovi). Okrem toho, správne spracovanie, skladovanie a uchovávanie pomáha udržať výživnú hodnotu a bezpečnosť potravín, ako aj znížiť straty po zbere úrody.
 
4. Kontrola bezpečnosti - všetci spotrebitelia majú právo na bezpečné, zdravé a výživné potraviny
 
Spotrebitelia majú právomoc riadiť zmeny. Majú právo na to, aby si sami vybrali zdravé potraviny a podporili pre planétu trvalo udržateľné potravinové systémy. Vzhľadom na zložitosť problematiky bezpečnosti potravín, spotrebitelia potrebujú prístup k včasným, jasným a spoľahlivým informáciám o rizikách súvisiacich s výživou a možnými ochoreniami, ktoré sú spájané s výberom potravín. Nebezpečné potraviny a nezdravé stravovacie návyky zväčšujú celosvetovú záťaž ochoreniami.
 
5. Pripojte sa k bezpečnosti - bezpečnosť potravín je spoločná zodpovednosť
 
Rôzne skupiny, ktoré zdieľajú zodpovednosť v oblasti bezpečnosti potravín (vlády, regionálne hospodárske subjekty, organizácie OSN, rozvojové agentúry, obchodné organizácie, skupiny spotrebiteľov a výrobcov, akademické a výskumné inštitúcie alebo subjekty súkromného sektora), musia spolupracovať na otázkach, ktoré sa týkajú nás všetkých, a to ako na globálnej, regionálnej alebo miestnej úrovni. Spolupráca je potrebná v mnohých oblastiach  naprieč sektormi v rámci vlády ako aj cezhraničnej spolupráce.
 
Pozadie ustanovenia Svetového dňa bezpečnosti potravín
 
Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo deň 7. 6. 2019 po prvýkrát ako Svetový deň bezpečnosti potravín v uznesení z decembra 2018. Orgány OSN - Codex Alimentarius, Organizácia pre potraviny a poľnohospodárstvo (FAO) a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyvíjajú úsilie na celom svete, ktorého cieľom je zvýšiť povedomie o otázkach bezpečnosti potravín a prispieť tak k rozvojovým cieľom OSN.
 
Pôvodné znenie tlačovej správy nájdete na webovej stránke EFSA.
 
Médiá sa v prípade otázok môžu obrátiť na:
 
EFSA Media Relations OfficeTel.: +39 0521 036 149

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce