Spolupráca Vyšehradskej štvorky

 

 

Vyšehradská skupina (V4) predstavuje neformálne zoskupenie 4 stredoeurópskych krajín – Slovenskej republiky, Českej republiky, Maďarska a Poľska. Ide o živú a neformálnu regionálnu štruktúru 4 členských krajín EÚ a NATO, ktoré sa hlásia k rovnakým hodnotám, majú spoločnú históriu, kultúru a geografické postavenie.

Podpísaním tzv. Vyšehradskej deklarácie v roku 1991 boli položené základy Vyšehradskej spolupráce na vládnej úrovni.

Z iniciatívy zástupcov SPPK sa v roku 2005 v Poznani uskutočnilo prvé rokovanie V-4 aj na úrovni poľnohospodárskej samosprávy. Na rokovaní sa zúčastnili predstavitelia Rakúskej poľnohospodárskej komory, Agrárnej komory Českej republiky, Francúzskej poľnohospodárskej komory, Litovskej poľnohospodárskej komory, Lotyšskej poľnohospodárskej komory, Nemeckej asociácie poľnohospodárskych komôr, Poľského výboru poľnohospodárskych komôr, Maďarskej agrárnej komory a SPPK. Zástupcovia tu prediskutovali možnosti a pravidlá budúcej spolupráce.  Dohodli sa, že integrácia poľnohospodárskej a vidieckej komunity všetkých krajín EÚ je jedinou možnou cestou ako dosiahnuť recipročné výhody a riadne fungovanie ekonomiky EÚ v budúcnosti. Zhodli sa, že poľnohospodárske komory sú najväčším zástupcom poľnohospodárskej komunity a mali by zohrávať dôležitejšiu úlohu pri asistovaní na riadnom rozvoji poľnohospodárskej politiky v EÚ.

Z tejto iniciatívy vzišla dnešná pravidelná a intenzívna spolupráca zástupcov poľnohospodárskych komôr zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Poľska. Rokovania zástupcov poľnohospodárskych komôr Vyšehradskej štvorky sa zvolávajú pravidelne v štvrťročných intervaloch, pričom funguje rotačný princíp, kedy sa jednotlivé krajiny v organizácií striedajú. Okrem stálych členov V4 sú v prípade potreby na rokovania prizývaní aj zástupcovia poľnohospodárskych komôr z iných členských štátov EÚ.

Výstupom spoločných rokovaní nie je len výmena informácií k najaktuálnejším otázkam agropotravinárskeho sektora, ale aj spoločné komuniké, ktoré obsahuje spoločnú pozíciu všetkých zúčastnených zástupcov poľnohospodárskych komôr a je základným podkladom pre presadzovanie spoločných záujmov na národnej aj európskej úrovni.

 

Partneri V-4 spolupráce na úrovni agropotravinárskej samosprávy:

 

Česká republika – Agrárna komora Českej republiky - AKČR

http://www.agrocr.cz/

 

Poľsko – Národný výbor poľnohospodárskych komôr - KRIR

http://www.krir.pl/

 

Maďarsko – Maďarská agrárna komora  - NAK

http://www.nak.hu/en/

 

Slovensko – Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora – SPPK

http://www.sppk.sk/

 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce