Agropodnikanie a farmárstvo

Agropodnikanie a farmárstvo

Obsah vzdelávania na SOŠ PaSV, Na lúkach 18, Levice je špecifické medzi strednými školami v charaktere výučby a v práci s výrobným prostriedkom – pôdou, so zvieratami, bioenergetikou a cestovným ruchom na vidieku, ktorý s touto problematikou veľmi úzko súvisí.

13.02.2015

Kynológia, chov koní, jazdectvo, rybárstvo, agropodnikanie - farmárstvo

Kynológia, chov koní, jazdectvo, rybárstvo, agropodnikanie - farmárstvo

Každoročne sa na Spojenej škole pripravuje cca 550 žiakov. V rámci programu „vzdelávanie dospelých“ - akreditované odborné vzdelávacie kurzy ročne na škole absolvuje 500 - 600 frekventantov z praxe. K významným kvalitatívnym prednostiam školy patrí stabilný pedagogický kolektív s vysokou úrovňou profesionality.

13.02.2015

Ovocinárstvo a záhradníctvo

Ovocinárstvo a záhradníctvo

Od 15.12.2011 pôsobí Stredná odborná škola Rakovice ako centrum odborného vzdelávania a prípravy v ovocinárstve a záhradníctve.

Mgr. Tatiana Belová

13.02.2015

Záhradníctvo

Záhradníctvo

Škola vzdeláva žiakov v odboroch 4228 6 záhradnícka výroba a služby, 3916 6 životné prostredie – 4 ročné maturitné štúdium, 4211 6, 4211 7 záhradníctvo - pomaturitné štúdium a 4221 7 vidiecka turistika – 3-ročné vyššie odborné štúdium.

Mgr. Tatiana Belová

13.02.2015

Včelárstvo

Včelárstvo

Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80 v Banskej Bystrici, vznikla 4.9.2007 združením súkromnej strednej odbornej školy a SOU PP, ktoré malo takmer 50 - ročnú tradíciu v príprave študentov v poľnohospodárskych a potravinárskych odboroch.

Mgr. Tatiana Belová

13.02.2015

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce