Nadpodnikové vzdelávacie centrum

Od 1. januára 2022 do 31. decembra 2024 môže zamestnávateľ popri svojom názve používať označenie nadpodnikové vzdelávacie centrum, ak spĺňa kritériá určené vnútorným predpisom príslušnej stavovskej organizácie alebo príslušnej profesijnej organizácie.

V zmysle § 22a zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov môže zamestnávateľ popri svojom názve používať označenie nadpodnikové vzdelávacie centrum, ak:

a) poskytuje najmenej tri roky praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania žiakom, ktorí majú uzatvorenú učebnú zmluvu s iným zamestnávateľom,

b) uskutočňuje profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov,

c) uskutočňuje najmenej dva roky odbornú prípravu inštruktorov alebo hlavných inštruktorov,

d) má schválenú stratégiu kvality odborného vzdelávania a prípravy podľa potrieb trhu práce,

e) spolupracuje s vysokými školami pri rozvoji odborného vzdelávania a prípravy a

f) spĺňa ďalšie kritériá určené vnútorným predpisom príslušnej stavovskej organizácie alebo príslušnej profesijnej organizácie.

Oprávnenie používať označenie nadpodnikové vzdelávacie centrum udeľuje zamestnávateľovi príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia. Príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia vykonáva kontrolu dodržiavania podmienok, za ktorých udelila oprávnenie používať označenie nadpodnikové vzdelávacie centrum. Príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia odníme oprávnenie používať označenie nadpodnikové vzdelávacie centrum, ak zamestnávateľ prestane spĺňať podmienky uvedené v zákone.

Zamestnávateľ, ktorý má oprávnenie používať označenie nadpodnikové vzdelávacie centrum, môže na svojom vonkajšom označení uviesť „Nadpodnikové vzdelávacie centrum“.

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce