Odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín – nová forma štúdia

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora zabezpečuje od 21.januára 2021 odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín novým systémom.
 
Odborné vzdelávanie formou e-learningu prebieha v nasledovných MODULOCH:
 
Modul 01 –     Odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín pre predajcov
Modul 02 –     Odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín pre vedúcich pracovníkov v poľnohospodárstve
Modul 03 –     Odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín pre aplikátorov v poľnohospodárstve
 
Výhody nového systému odborného vzdelávania formou e-learningu:
 
  • nestretávame sa v presnom termíne na konkrétnom mieste,
  • čas pripojenia na internet si zvolí každý podľa svojich možností,
  • nie je potrebné sťahovanie žiadnej aplikácie.
 
Postup registrácie a uskutočnenia odborného vzdelávania:
  1. Registrácia uchádzača prebieha prostredníctvom linku uvedeného v pozvánke (viď. príloha: pozvánky).
  2. Výška poplatku závisí od členstva v SPPK (členovia SPPK majú oproti nečlenom zvýhodnenú cenu odborného vzdelávania).
  3. Po úspešnej registrácii je uchádzač povinný zaplatiť príslušný poplatok za konkrétny modul (viď. príloha: pozvánky).
  4. Po zaplatení poplatku budú registrovanému uchádzačovi v priebehu niekoľkých dní zaslané mailom informácie s prihlasovacími údajmi, linkom na odborné vzdelávanie a manuál.
  5. Po doručení e-mailovej správy s prihlasovacími údajmi má uchádzač 30 dní na ukončenie odborného vzdelávania.
 
Zhrnutie:
Rozsah vzdelávania: 8 hodín
Spôsob vzdelávania: prostredníctvom internetu
Potrebné vybavenie: počítač, notebook, tablet alebo mobil
Možnosť registrácie: kedykoľvek
Dĺžka vzdelávania: maximálne 30 dní od doručenia prihlasovacích údajov
Aplikácia: žiadna
 
Spôsob registrácie uchádzača a podrobné informácie k odbornému vzdelávaniu sú uvedené v priložených pozvánkach pre členov SPPK a pre nečlenov SPPK.
 
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora je na základe poverenia MPRV SR č. 331/2013-100 oprávnená organizačne zabezpečovať odborné vzdelávanie v oblasti prípravkov na ochranu rastlín a zároveň vydávať osvedčenia o odbornej spôsobilosti na uvádzanie a aplikáciu prípravkov na ochranu rastlín s celoštátnou platnosťou, po absolvovaní akreditovanej vzdelávacej aktivity a záverečného testu.
 
V prípade otázok, prosím, kontaktujte administrátora systému prostredníctvom e-mailu na adrese: [email protected]
 
Prajeme veľa šťastia k získaniu osvedčenia a potrebných skúseností.
 
Znižujme riziká nebezpečenstva vyplývajúce z aplikácie prípravkov na ochranu rastlín a chráňme životné prostredie.

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce