Plán rodovej rovnosti a Akčný plán rodovej rovnosti na roky 2023 - 2027

Plán rodovej rovnosti a Akčný plán rodovej rovnosti na roky 2023 - 2027

Plán rodovej rovnosti a Akčný plán rodovej rovnosti na roky 2023 - 2027 Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.

26.09.2023

Spôsob určenia kódu SK NACE v súvislosti s odvodovou úľavou

Spôsob určenia kódu SK NACE v súvislosti s odvodovou úľavou

V nadväznosti na tzv. odvodovú úľavu SPPK oslovila Štatistický úrad SR za účelom poskytnutia bližších informácií o podmienkach prideľovania, resp. zmeny kódu SK NACE.

Cyntia Szabová Lehotská, Legislatívno-právny odbor

22.01.2024

 Obvyklá výška nájomného

Obvyklá výška nájomného

Nájomca poľnohospodárskej pôdy je povinný viesť a uchovávať evidenciu o dohodnutom a zaplatenom nájomnom za pozemky podľa katastrálnych území k 31. decembru a údaje a informácie z tejto evidencie poskytnúť okresnému úradu každoročne do 31. januára nasledujúceho roka.

Cyntia Szabová Lehotská, Legislatívny odbor

19.01.2024

Nové právne predpisy vyhlásené v Zbierke zákonov SR

Nové právne predpisy vyhlásené v Zbierke zákonov SR

Dovoľujeme si vás informovať o nových právnych predpisoch.

Cyntia Szabová Lehotská, Legislatívno-právny odbor

22.11.2023

Stanovisko SPPK k návrhu na zmenu a doplnenie zákona č. 504/2003

Stanovisko SPPK k návrhu na zmenu a doplnenie zákona č. 504/2003

Prečítajte si stanovisko k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša Tarabu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Cyntia Lehotská, Legislatívny odbor

04.11.2022

V Zbierke zákonov vyšla dôležitá vyhláška pre poľnohospodárov

V Zbierke zákonov vyšla dôležitá vyhláška pre poľnohospodárov

V Zbierke zákonov bola dnes zverejnená vyhláška č. 258/2022 Z. z. Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorou sa určuje zoznam poľnohospodárskych a potravinárskych komodít a kritická hodnota ich skladových zásob, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie potravinovej bezpečnosti štátu a vzory oznámení.

Cyntia Lehotská, Legislatívny odbor

21.07.2022

NR SR schválila novelu Zákonníka práce, ktorou sa zavádzajú sezónne práce

NR SR schválila novelu Zákonníka práce, ktorou sa zavádzajú sezónne práce

Spomedzi pripomienok SPPK boli akceptované požiadavky na precizovanie sezónnych prác v poľnohospodárstve a zaradenie potravinárstva medzi sezónne práce. Novela nadobúda účinnosť 1. januára 2023.

Cyntia Lehotská, Legislatívny odbor

17.06.2022

Novela zákona o potravinách

Novela zákona o potravinách

V mene SPPK bolo v rámci medzirezortného pripomienkového konania uplatnených 11 zásadných pripomienok a následne na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady boli vznesené 4 zásadné pripomienky.

Cyntia Lehotská, Legislatívny odbor

30.05.2022

Rokovania so Slovenským pozemkovým fondom - závery

Rokovania so Slovenským pozemkovým fondom - závery

Zúčastnili sme sa workshopu Slovenského pozemkového fondu, kde sa hovorilo o hlavných problémoch slovenských poľnohospodárov.

Cyntia Lehotská, Legislatívno-právny odbor SPPK

02.05.2022

Stanovisko k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/2014 Z. z.

Stanovisko k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/2014 Z. z.

Prečítajte si stanovisko k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Cyntia Lehotská, Legislatívny odbor

08.02.2022

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce