Rokovania so Slovenským pozemkovým fondom - závery

Rokovania so Slovenským pozemkovým fondom - závery

Zúčastnili sme sa workshopu Slovenského pozemkového fondu, kde sa hovorilo o hlavných problémoch slovenských poľnohospodárov.

Cyntia Lehotská, Legislatívno-právny odbor SPPK

02.05.2022

Stanovisko k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/2014 Z. z.

Stanovisko k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/2014 Z. z.

Prečítajte si stanovisko k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Cyntia Lehotská, Legislatívny odbor

08.02.2022

Vyjadrenie k návrhu zákona o registri užívacích vzťahov k poľnohospodárskym pozemkom

Vyjadrenie k návrhu zákona o registri užívacích vzťahov k poľnohospodárskym pozemkom

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „predkladateľ) zverejnilo na právnom a informačnom portáli SLOV-LEX predbežnú informáciu o pripravovanom návrhu zákona o registri užívacích vzťahov k poľnohospodárskym pozemkom.

Eva Gernátová, Legislatívny odbor

19.03.2021

Vyjadrenie k návrhu novely katastrálneho zákona

Vyjadrenie k návrhu novely katastrálneho zákona

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky zverejnil na právnom a informačnom portáli SLOV-LEX 11. marca 2021 predbežnú informáciu o pripravovanom návrhu novely katastrálneho zákona.

Eva Gernátová, Legislatívny odbor

19.03.2021

Námietkovanie zmlúv SPF

Námietkovanie zmlúv SPF

Dávame Vám do pozornosti možnosť námietkovať zmluvy, ktoré budú predložené na zasadnutie Rady SPF dňa 11.03.2021. Termín na podávanie námietok je do 4. marca 2021.

Eva Gernátová, Legislatívny odbor

24.02.2021

Stanovisko SPPK k poslaneckému návrhu zákona č. 504_2003

Stanovisko SPPK k poslaneckému návrhu zákona č. 504_2003

Cieľom aktuálneho poslaneckého návrhu podľa dôvodovej správy je odstránenie súčasného nevyváženého právneho postavenia medzi prenajímateľom poľnohospodárskeho pozemku a jeho nájomcom.

Eva Gernátová, Legislatívny odbor

27.01.2021

Čo sa nám podarilo presadiť v rámci tzv. „podnikateľského kilečka“

Čo sa nám podarilo presadiť v rámci tzv. „podnikateľského kilečka“

Prinášame Vám prehľad opatrení, ktoré sa vďaka SPPK pripomienkovali a následnej dostali resp. nedostali do tzv. „podnikateľského kilečka“.

Miroslava Kosibová, Legislatívny odbor

01.08.2020

Kedy vzniká prevádzkovateľovi povinnosť registrovať prevádzku ako potravinársky podnik?

Kedy vzniká prevádzkovateľovi povinnosť registrovať prevádzku ako potravinársky podnik?

Prinášame Vám informácie týkajúce sa podmienok registrácie prevádzkarní vyplývajúce z európskej a slovenskej legislatívy.

Miroslava Kosibová, Legislatívny odbor

26.06.2020

Informácie k elektronickým schránkam právnických osôb

Informácie k elektronickým schránkam právnických osôb

Od 1. júna sa spúšťa aktivácia elektronických schránok právnických osôb zapísaných v inom ako obchodnom registri.

Legislatívny odbor SPPK

12.06.2020

Odpovedáme na otázky členov: Členská schôdza počas mimoriadnej situácie

Odpovedáme na otázky členov: Členská schôdza počas mimoriadnej situácie

E možné zvolať členskú schôdzu družstva v čase mimoriadnej situácie vyhlásenej pre pandémiu ochorenia COVID-19?

Legislatívny odbor

Klúč |  12.06.2020

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN