Zoonózy: progres ochorení zastavený

V minulom roku boli v porovnaní s rokom 2016 zaznamenané len malé výkyvy v EÚ hlásených prípadoch troch hlavných zoonotických ochorení. Počet hlásených prípadov salmonelózy a kampylobakteriózy zostal počas posledných 5 rokov stabilný, no počet ochorení na listeriózu naďalej stúpa.
 
Po niekoľkých rokoch poklesu sa v EÚ stabilizoval počet salmonelóz. V roku 2017 sa počet ochorení mierne znížil z 94 425 na 91 662, no klesajúci trend, ktorý začal v roku 2008, sa v posledných rokoch zastavil. Takto znejú hlavné zistenia súhrnnej správy o vývoji a zdrojoch zoonóz Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC).
 
Marta Hugasová, hlavná vedecká pracovníčka EFSA: „Po rokoch významného pokroku v znižovaní rizika chorôb spôsobených potravinami v EÚ, najmä bakteriálnym pôvodcom Salmonella, sa situácia zastavila. Aby tieto čísla naďalej klesali, je potrebné vyvinúť väčšie úsilie.
 
S. Enteritidis je najčastejšie hláseným typom salmonely u ľudí, spôsobuje až 1 zo 7 alimentárny nákaz (nákaz z potravín). V rokoch 2013 - 2017 bol trend potvrdených prípadov S. Enteritidis u ľudí stabilný a zdalo sa, že odráža analogický trend u nosníc.
 
V roku 2017 bolo hlásených 5 079 alimentárnych nákaz a nákaz z vody, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2016 zníženie o 6,8 %. Bakteriálny rod Salmonella bol najčastejšou príčinou alimentárnych nákaz, najmä z mäsových výrobkov a vajec.
 
Mike Catchpole, hlavný vedecký pracovník ECDC: „Pokles počtu nákaz je vítaný, ale v roku 2017 sme v priemere zaznamenali týždenne 100 vypuknutí alimentárnych nákaz a nákaz z vody, pričom niektoré postihli viacero krajín. Tieto infekcie sú významnou príčinou ľudských ochorení v EÚ. Rastúci trend prípadov listeriózy, ktorý stále spôsobuje úmrtie u zraniteľných skupín obyvateľstva, je potrebné zvrátiť.
 
Ochorenia spôsobené Campylobacter a Listeria
Počet prípadov kampylobakterióz sa v roku 2017 mierne znížil (246 158 v roku 2017 oproti 246 917 v roku 2016). Ochorenie je však stále najčastejšie hlásenou zoonózou v EÚ. Najvyšší výskyt bol zistený u kuracieho (37,4 %) a morčacieho mäsa (31,5 %).
 
Počet listerióz sa v roku 2017 mierne znížil (2 480 prípadov v roku 2017 v porovnaní s 2 509 prípadmi v roku 2016). Trend ochorenia sa však za posledných 5 rokov zvýšil. Najviac postihnutou skupinou boli v roku 2017 starší ľudia (najmä vo veku viac ako 84 rokov – úmrtnosť bola až 24 %; infekcia mala fatálne následky pre 1 z 10 pacientov). Najviac Listeria monocytogenes bolo zistených u rýb a produktov rybolovu (6 %), nasledovaných šalátmi na priamu spotrebu (4,2 %).
 
Správa ďalej sumarizuje vývoj a zdroje tuberkulózy (spôsobenej Mycobacterium bovis), ďalej ochorenia spôsobené Brucella, STEC (šigatoxín produkujúca Escherichia coli), Yersinia, Trichinella, Echinococcus, Coxiella burnetii (Q horúčka), Francisella tularensis (tularémia), Toxoplasma, západonílskym vírusom (Západonílska horúčka) a Lyssa vírusom (besnota).
 
Správa vychádza z údajov, ktoré zhromaždilo všetkých 28 členských štátov Európskej únie v roku 2017. Niektorých pôvodcoch zoonóz hlásilo 9 ďalších európskych krajín (Nórsko, Island, Švajčiarsko a Lichtenštajnsko, Albánsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Čierna Hora, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko).
 
Link na súhrnnú správu Európskej únie o vývoji a zdrojoch zoonóz, pôvodcov zoonóz a alimentárnych nákaz v roku 2017:  http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5500
 
Pôvodné znenie tlačovej správy nájdete na webovej stránke EFSA:  
 
 
Médiá sa v prípade otázok môžu obrátiť na:
Tel.: +39 0521 036 149

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce