Seminár C-C: Štúdia ekonomického dopadu zákazu klietkových chovov

Seminár C-C: Štúdia ekonomického dopadu zákazu klietkových chovov

Zhrnutie správy zo seminára, Prezentácia záverečnej správy a ďalšie.

17.04.2023

Pracovná skupina pre SPP, priame platby a rozvoj vidieka, 24. marec 2023

Pracovná skupina pre SPP, priame platby a rozvoj vidieka, 24. marec 2023

Ohľadom cieľov a roly budúcej SPP boli zmienené krátkodobé aj dlhodobé výzvy, Informácie zo zasadnutia CDG pre strategické plány a horizontálne otázky SPP a CDG pre životné prostredie a iné.

17.04.2023

Seminár k SPP po roku 2027, 27. február 2023

Seminár k SPP po roku 2027, 27. február 2023

Kľúčové výzvy, ktoré budú predmetom diskusií: vykonávanie súčasnej SPP, rola poľnohospodárstva v spoločnosti, sociálny rozmer SPP a iné štrukturálne zmeny.

17.04.2023

Pracovná skupina pre zdravie a dobré životné podmienky zvierat, 27. marec 2023

Pracovná skupina pre zdravie a dobré životné podmienky zvierat, 27. marec 2023

Okrúhly stôl o situácii v členských štátoch, diskusia o vtáčej chrípke, súčasný stav v oblasti kontroly a eradikácie chorôb zvierat v EÚ a iné.

17.04.2023

Pracovná skupina pre bravčové mäso, 28. február 2023

Pracovná skupina pre bravčové mäso, 28. február 2023

Dobré životné podmienky zvierat, klietkový chov, štúdie a pod.

17.04.2023

Pracovná skupina pre ovocie a zeleninu, 28. február 2023

Pracovná skupina pre ovocie a zeleninu, 28. február 2023

Aktualizované informácie o nariadení o udržateľnom používaní pesticídov (SUR), Implementácia pokynov na vykonávanie hygienických požiadaviek na čerstvé ovocie a zeleninu (FFV) v prvovýrobe a iné.

17.04.2023

Pracovná skupina pre kvalitu, 28. marec 2023

Pracovná skupina pre kvalitu, 28. marec 2023

Aktualizované informácie o revízii systému chránených zemepisných označení, Aktualizované informácie o revízii obchodných noriem, Návrh stanoviska C-C k imitáciám výrobkov, Aktualizované informácie o revízii nariadenia 1169/2011 o označovaní krajiny pôvodu a rámca pre udržateľné potravinové systémy a iné.

17.04.2023

Pracovná skupina POCC/CCC, 2. február 2023

Pracovná skupina POCC/CCC, 2. február 2023

Odpoveď C-C do verejnej konzultácie o minulosti, súčasnosti a budúcnosti európskych rámcových programov pre výskum a inovácie 2014-2027, Príprava prezídií 16. a 17. 2. 2023 a iné.

13.04.2023

Pracovná skupina pre mlieko, 1. marec 2023

Pracovná skupina pre mlieko, 1. marec 2023

Okrúhly stôl o situácii na trhu s mliekom, Súčasný stav a okrúhly stôl k reforme právnych predpisov v oblasti dobrých životných podmienok zvierat a iné

13.04.2023

Prezídium COGECA, 1. decembra 2022

Prezídium COGECA, 1. decembra 2022

Výmena názorov na medzinárodný obchod a situáciu na trhu, Spoločné prezídiá COPA a COGECA a iné.

15.02.2023

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce