177. zasadnutie Sekcie pre poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a životné prostredie

177. zasadnutie Sekcie pre poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a životné prostredie

V utorok 26. júna 2018 sa uskutočnilo 177. zasadnutie sekcie NAT. Rokovanie sekcie bolo naplánované na celý deň, program bol zameraný na viacero oblastí.

Jarmila Dubravská, zástupkyňa SPPK v EHSV

Klúč |  28.06.2018

175. zasadnutie Sekcie pre poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a životné prostredie

175. zasadnutie Sekcie pre poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a životné prostredie

Zasadnutie sa konalo 27. februára 2018. Prioritne bolo zasadnutie zamerané na budúcu poľnohospodársku politiku, pričom na zasadnutie boli prizvaní europoslanci, ktorí pripravili stanovisko Európskeho parlamentu k oznámeniu Komisie a eurokomisár pre poľnohospodárstvo.

Jarmila Dubravská, zástupkyňa SPPK v EHSV

06.03.2018

174. zasadnutie Sekcie pre poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a  životné prostredie, ktoré sa konalo  6.2.2018

174. zasadnutie Sekcie pre poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a životné prostredie, ktoré sa konalo 6.2.2018

V utorok 6. februára 2018 sa uskutočnilo už 174. zasadnutie odbornej sekcie, ktorá je zameraná na poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a životné prostredie. Sekcia prerokováva stanoviská, ktoré sa týkajú uvedených oblastí.

Jarmila Dubravská, zástupkyňa SPPK v EHSV

06.03.2018

172. zasadnutie Sekcie pre poľnohospodárstva, rozvoja vidieka a životného prostredia

172. zasadnutie Sekcie pre poľnohospodárstva, rozvoja vidieka a životného prostredia

Zasadnutie sa konalo 3. októbra 2017 v Bruseli, v budove EHSV. Prerokované stanoviská boli zameraná na politiku rybného hospodárstva, rozvoj obcí a miest, hodnotenie programov rozvoja vidieka v predchádzajúcom programovacom období a na pôdu, ako základ pre výrobu potravín.

Jarmila Dubravská, zástupca SPPK v EHSV

13.12.2017

170. zasadnutie Sekcie pre poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a životné prostredie o SPP

170. zasadnutie Sekcie pre poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a životné prostredie o SPP

Zasadnutie sekcie sa „nieslo“ v znamení Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Európsky hospodársky a sociálny výbor pripravil návrh stanoviska k SPP. Medzi členmi študijnej skupiny malo Slovensko svoju zástupkyňu.

Jarmila Dubravská, zástupca SPPK v EHSV

12.12.2017

168. zasadnutie Sekcie pre poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a životné prostredie

168. zasadnutie Sekcie pre poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a životné prostredie

168. zasadnutie sekcie sa uskutočnilo 14. marca 2017 v budove Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru v Bruseli, Belgicku. Rokovanie viedol predseda sekcie Brendan Burns.

Jarmila Dubravská, zástupca SPPK v EHSV

12.12.2017

167 zasadnutie Sekcie pre poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a životné prostredie

167 zasadnutie Sekcie pre poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a životné prostredie

Sekcia pre poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka a životné prostredie prerokováva návrhy stanovísk pre uvedené sektory. V roku 2017 sa uskutočnia predčasné voľby predsedu tejto sekcie, ktorý bude viesť sekciu v období 2018 – 2020.

Jarmila Dubravská, zástupca SPPK v EHSV

12.12.2017

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce