Rezíduá veterinárnych liekov: zhoda je stále vysoká

Parma, 13. 05. 2019
 
Údaje získané monitorovaním prítomnosti rezíduí veterinárnych liekov a kontaminantov u zvierat a živočíšnych potravín vykazujú vysokú mieru zhody s odporúčanými bezpečnými úrovňami. Prítomnosť zakázaných látok je nízka.
 
Percentuálny podiel vzoriek, ktoré prekročili maximálne hodnoty, bol za rok 2017 0,35%. Tento údaj sa nachádza v rozpätí 0,25 % - 0,37 % (hodnoty vykázané za posledných 10 rokov). Vyšší nesúlad sa vyskytoval pri chemických kontaminantoch ako sú kovy. Najčastejšie boli identifikované kadmium, olovo, ortuť a meď.
 
Toto je prvýkrát, čo Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) zozbieral takéto údaje od členských štátov. V minulosti boli totiž informácie predkladané Európskej komisii.
 
EFSA zhromažďoval údaje rovnakým spôsobom ako v oblastiach pre prídavné látky, chemické kontaminanty, rezíduá pesticídov a mikrobiálnu rezistenciu. Harmonizované údaje umožnia v priebehu rokov ich porovnanie. Takto bude možné vykonať lepšiu analýzu rizík pre zdravie ľudí a zvierat.
 
Údaje budú onedlho zverejnené na Knowledge Junction otvorenej vedeckej platforme EFSA. Knowledge Junction bol zriadený s cieľom zlepšiť transparentnosť, reprodukovateľnosť a opakované použitie dôkazov v hodnotení rizika bezpečnosti potravín a krmív.
 
 
Pôvodné znenie tlačovej správy nájdete na webovej stránke EFSA.
 
Médiá sa v prípade otázok môžu obrátiť na:
EFSA Media Relations OfficeTel.: +39 0521 036 149

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce