SPPK logo

Vyhláška MPRV SR o pochutinách, jedlej soli, dehydrovaných pokrmoch, polievkových prípravkoch a o ochucovadlách

Vyhláška MPRV SR zo 4. novembra 2015 o pochutinách, jedlej soli, dehydrovaných pokrmoch, polievkových prípravkoch a o ochucovadlách.

Klúč |  23.11.2015

SPPK logo

Vyhláška MF SR o označovaní balení kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia liehu a o oznamovaní a zverejňovaní údajov o týchto kontrolných známkach

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 7. októbra 2015, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 256/2014 Z. z. o označovaní balení kontrolných známok určených na označovanie spotrebiteľského balenia liehu a o oznamovaní a zverejňovaní údajov o týchto kontrolných známkach

Klúč |  23.11.2015

SPPK logo

Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov Účinnosť od: 1.11.2015 Schválené 22.9.2015

Klúč |  15.10.2015

SPPK logo

Vyhláška MPRV SR o požiadavkách na označovanie potravín

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o požiadavkách na označovanie potravín Účinnosť od: 1.11.2015 Schválené 6.10.2015

Klúč |  15.10.2015

SPPK logo

Nariadenie vlády SR - o opatreniach na kontrolu moru hydiny

Nariadenie vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 367/2007 Z. z. o opatreniach na kontrolu moru hydiny

Klúč |  21.09.2015

SPPK logo

Nariadenie vlády SR - o podmienkach vydávania povolení na dovoz a vývoz poľnohospodárskych výrobkov a potravinárskych výrobkov

Nariadenie vlády SR z 2. septembra 2015 o podmienkach vydávania povolení na dovoz a vývoz poľnohospodárskych výrobkov a potravinárskych výrobkov, certifikátov s vopred ustanovenou sadzbou náhrady, osvedčení o náhrade a o administrovaní finančných zábezpek.

Klúč |  21.09.2015

SPPK logo

Nariadenie vlády SR – poskytovanie pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení neskorších predpisov.

Klúč |  22.07.2015

SPPK logo

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Účinnosť od: 1.1.2016

Klúč |  30.04.2015

SPPK logo

Vyhláška MPRV SR o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 24/2014 Z. z. o pekárskych výrobkoch, cukrárskych výrobkoch a cestovinách. Účinnosť od: 15.4.2015

Klúč |  31.03.2015

SPPK logo

Nariadenie vlády SR o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom. Účinnosť od: 1.4.2015

Klúč |  31.03.2015

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce