Duálne vzdelávanie 18+

Nadväzujúce formy odborného vzdelávania a prípravy v systéme duálneho vzdelávania

Systém duálneho vzdelávania možno využiť aj pri nadväzujúcich formách vzdelávania, ktoré upravuje § 45 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

Nadväzujúce formy odborného vzdelávania, ktoré možno využiť v systéme duálneho vzdelávania, umožňujú získať tzv. druhý výučný list pre absolventov učebných odborov, výučný list pre absolventov iného stupňa vzdelávania, ktorí získali minimálne stredné odborné vzdelanie, tzv. druhú maturitu pre absolventov študijných odborov stredoškolského štúdia, alebo absolventský diplom pre absolventov študijných odborov stredoškolského štúdia. Nadväzujúce formy vzdelávania sú prístupné aj pre absolventov vysokoškolského štúdia.

Duálne vzdelávanie 18+ poskytuje zamestnávateľovi zrýchlenú cestu k získaniu kvalifikovanej pracovnej sily v porovnaní s klasickým systémom duálneho vzdelávania, do ktorého vstupujú absolventi 9. ročníka základnej školy vo veku 15+. Táto cesta sa dá skrátiť až na 2 roky v porovnaní s väčšinou 3-ročnými učebnými odbormi a väčšinou 4-ročnými študijnými odbormi určenými pre absolventov základnej školy.

Duálne vzdelávanie 18+ sa uskutočňuje podľa vzdelávacích programov, ktoré obsahujú iba odborné vyučovacie predmety teoretického vyučovania a praktické vyučovanie, ktoré väčšinou žiak vykonáva zamestnávateľa.

Nadväzujúce formy vzdelávania využiteľné v systéme duálneho vzdelávania, ktorými sa získava kvalifikácia, sú:

  • Skrátené štúdium v učebných odboroch, dĺžka štúdia 2 roky, ukončenie štúdia formou záverečnej skúšky, doklad o kvalifikácii - výučný list.
  • Pomaturitné kvalifikačné štúdium s odborným výcvikom, dĺžka štúdia 2 roky, ukončenie štúdia formou maturitnej skúšky v rozsahu odbornej zložky maturitnej skúšky, doklad o kvalifikácii - výučný list, doklad o ukončení štúdia – maturitné vysvedčenie.
  • Pomaturitné kvalifikačné štúdium s odbornou praxou, dĺžka štúdia 2 roky, ukončenie štúdia v rozsahu odbornej zložky maturitnej skúšky, doklad o ukončení štúdia – maturitné vysvedčenie.
  • Vyššie odborné štúdium, dĺžka štúdia 3 roky, ukončenie štúdia formou absolventskej skúšky, doklad o ukončení štúdia - absolventský diplom.
     

Skrátené štúdium je určené pre absolventov, ktorí získali najmenej stredné odborné vzdelanie s výučným listom.

Pomaturitné štúdium je určené pre absolventov, ktorí získali maturitu.

Vyššie odborné štúdium je určené pre absolventov, ktorí získali maturitu.

Na rozdiel od systému duálneho vzdelávania, do ktorého vstupujú absolventi základnej školy vo veku 15 až 16 rokov, do nadväzujúceho štúdia vstupujú absolventi stredoškolského štúdia vo veku 18 rokov a viac. Preto sa zjednodušene toto štúdium označuje aj ako „Duálne vzdelávanie 18+“.
 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce