Vecná pôsobnosť k skupinám odborov

Vecná pôsobnosť Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory ako aj ďalších stavovských a profesijných organizácií k jednotlivým študijným odborom a jednotlivým učebným odborom je určená podľa skupiny študijných odborov a skupiny učebných odborov, v ktorých sú jednotlivé študijné odbory a jednotlivé učebné odbory zaradené.

 

V zmysle § 5 vyhlášky 64/2015 o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania je Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora vecne zodpovednou organizáciou pre skupiny odborov:

 

29 Potravinárstvo

42 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I.

43 Veterinárne vedy

45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II.

 

Spolupracujúce stavovské organizácie a spolupracujúce profesijné organizácie sa podieľajú na plnení úloh vyplývajúcich z vecnej pôsobnosti Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.

 

V zmysle § 5 vyhlášky 64/2015 o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania sú spolupracujúcimi organizáciami Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory pre jednotlivé skupiny odborov:

 

29 Potravinárstvo – RÚZ (Republiková únia zamestnávateľov), AZZZ (Asociácia zamestnávateľských  zväzov a združení Slovenskej republiky) a SŽK (Slovenská živnostenská komora)

42 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I. – SLsK (Slovenská lesnícka komora) a AZZZ

43 Veterinárne vedy - AZZZ a KVL SR (Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky)

45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II. – SLsK a AZZZ

 

Každá vecne zodpovedná organizácia má určenú kontaktnú osobu pre komunikáciu v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. Tabuľku s kontaktnými osobami všetkých vecne zodpovedných organizácií nájdete v prílohe.    

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce