Centrá odborného vzdelávania a prípravy

zriadené rozhodnutím Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory
podľa § 11 ods. 1 zákona č.184/2009 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a § 2 ods. 8 vyhlášky č. 282/2009 Z.z. o stredných školách (aktuálne § 24 zákon č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
 

Názov a adresa školy

Zriaďovateľ

Identifikačné číslo

Zameranie COVP

Dátum zriadenia COVP

Predĺženie platnosti COVP

Riaditeľ školy

Kontaktné údaje školy
/webová stránka, e-mail/

Stredná odborná škola

Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica

 

Zriaďovateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

IČO: 45017000

COVP vo
včelárstve

9.8.2011

doba neurčitá

Ing. Pavel Fiľo

www.sosbanbb.sk

telefón: 048 / 472 45 14

e-mail školy: sos@sosbanbb.sk

Stredná odborná škola záhradnícka

Brezová 2
921 77 Piešťany

 

Zriaďovateľ: Trnavský samosprávny kraj

IČO: 00162442

COVP v
záhradníctve

15.12.2011

doba neurčitá

Mgr.Henrieta Kunicová

www.sosrakovice.edupage.org
telefón: 033 / 779 61 02, 779 61 08

e-mail školy: [email protected]

Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice

Hlavná 25
922 08 Rakovice

 

Zriaďovateľ: Trnavský samosprávny kraj

IČO: 00159174

COVP v záhradníctve a ovocinárstve

15.12.2011

doba neurčitá

Spojená škola

SNP 30
900 28 Ivanka pri Dunaji

 

Zriaďovateľ: Bratislavský samosprávny kraj

IČO: 42128919

COVP v
- kynológii,
- chove koní a jazdectve,
- rybárstve,
- agropodnikani

-farmárstve

15.2.2012

doba neurčitá

Ing. Katarína Kubišová

www.spojsivanka.sk

telefón: 02 / 459 430 62
e-mail školy:
s[email protected]

Stredná odborná škola potravinárska

Cabajská 6
949 01 Nitra

 

Zriaďovateľ: Nitriansky samosprávny kraj

IČO: 17054222

COVP v
- pekárstve a cukrárstve

17.1.2013

doba neurčitá

Ing. Katarína Čurillová

www.sospotravinarska.edupage.org
telefón: 037/772 04 27
e-mail školy:
[email protected]

Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9

851 01 Bratislava

 

Zriaďovateľ: Bratislavský samosprávny kraj

IČO: 17054281

COVP v
- pekárstve a cukrárstve
- mäsiarstve a lahôdkárstve

17.1.2013

v konaní

PaeDr. Jozef Horák

www.farskeho.sk
telefón: 02/622 43 626, 625 20 353
e-mail školy:
[email protected]

[email protected]

Stredná odborná škola lesnícka

Kollárova 10

081 01 Prešov

 

Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj

IČO: 42077168

COVP v
- lesníctve

17.1.2013

doba neurčitá

Ing. Miroslav Fuchs, PhD.

www.slspo.sk
telefón: 051/746 56 11
e-mail školy:
[email protected]

Stredná odborná škola lesnícka

Akademická 16

969 01 Banská Štiavnica

 

Zriaďovateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

IČO: 00162710

COVP v
- lesníctve

17.1.2013

doba neurčitá

Ing. Miroslav Ďurovič

www.soslbs.sk
telefón: 045/691 11 31-32
e-mail školy:
[email protected]

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku

Na lúkach 18

934 03 Levice

 

Zriaďovateľ: Nitriansky samosprávny kraj

IČO: 00162353

COVP v
 - agropodnikaní-farmárstve

17.1.2013

doba neurčitá

Ing. Lívia Marčeková

www.spspasvlevice.sk
telefón: 036/631 24 63
e-mail školy:
[email protected]

Stredná odborná škola

Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica

 

Zriaďovateľ:  Banskobystrický samosprávny kraj

IČO: 45017000

COVP v
- pekárstve a cukrárstve

18.9.2014

doba neurčitá

Ing. Pavel Fiľo

www.sosbabb.sk

telefón: 048/472 45 14

e-mail školy: sos@sosbanbb.sk

Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie

Hradná 534
033 14 Liptovský Hrádok

 

Zriaďovateľ: Žilinský samosprávny kraj

IČO: 00162701

COVP v
- lesníctve

4.12.2014

doba neurčitá

Ing. Viliam Prukner

www.slslhr.sk
telefón: 044/522 21 47, 522 20 05
e-mail školy:
[email protected]

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline

Predmestská 82
010 01 Žilina 1

 

Zriaďovateľ: Žilinský samosprávny kraj

IČO: 00162558

COVP v
- kynológii

4.12.2014

doba neurčitá

Ing. Ľubomír Schvarc

www.sospsvza.sk

telefón: 041/723 23 65

e-mail školy: [email protected]

Stredná odborná škola veterinárna

Drážovská 14
950 12 Nitra

 

Zriaďovateľ:  Nitriansky samosprávny kraj

IČO: 00162370

COVP vo
- veterinárnych vedách

19.2.2015

doba neurčitá

RNDr. Ľuboš Černý

www.sosvetnr.sk
telefón: 037/792 20 01, 792 20 02
e-mail školy:
[email protected]

Stredná odborná škola Pruské

Pruské 294

018 52 Pruské

 

Zriaďovateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

IČO: 00159298

COVP v
- záhradníctve
- agropodnikaní - kynológii

-poľnohospodárstve -mechanizácii
- podnikaní pre rozvoj vidieka

18.9.2014

doba neurčitá

Ing. Janka Fedorová

www.sospruske.sk

telefón: 042/449 25 32
e-mail školy
[email protected]

Stredná odborná škola technická

MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA GALANTA

Esterházyovcov 712/10

924 34 Galanta

 

Zriaďovateľ: Trnavský samosprávny kraj

IČO: 158984

COVP v

- mechanizácii poľnohospodárstva

04. 04. 2019

doba neurčitá

Ing. Beáta Kissová www.sostechga.edupage.org

telefón: 031/780 24 92
e-mail školy
[email protected]

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce