Centrá odborného vzdelávania a prípravy

zriadené rozhodnutím Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory
podľa § 11 ods. 1 zákona č.184/2009 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a § 2 ods. 8 vyhlášky č. 282/2009 Z.z. o stredných školách (aktuálne § 24 zákon č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
 

Názov a adresa školy

Zriaďovateľ

Identifikačné číslo

Zameranie COVP

Dátum zriadenia COVP

Predĺženie platnosti COVP

Riaditeľ školy

Kontaktné údaje školy
/webová stránka, e-mail/

Stredná odborná škola

Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica

 

Zriaďovateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

IČO: 45017000

COVP vo
včelárstve

9.8.2011

doba neurčitá

Ing. Pavel Fiľo
Telefón: 048 / 4724511

Mobil: 0905 153 476
e-mail:
[email protected]

www.sosbabb.sk

e-mail školy: [email protected]

Stredná odborná škola záhradnícka

Brezová 2
921 77 Piešťany

 

Zriaďovateľ: Trnavský samosprávny kraj

IČO: 00162442

COVP v
záhradníctve

15.12.2011

doba neurčitá

Ing. Eva Stručková

Telefón: 033 / 7625695
Mobil: 0905 918 172

e-mail: [email protected]

www.szaspn.edupage.org

e-mail školy: [email protected]

Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice

Hlavná 25
922 08 Rakovice

 

Zriaďovateľ: Trnavský samosprávny kraj

IČO: 00159174

COVP v záhradníctve a ovocinárstve

15.12.2011

doba neurčitá

Ing. Mária Múdra
Telefón: 033 / 77 96102, 77 961 08
Mobil: 0903 447 094
e-mail:
[email protected]

www.sosrakovice.edupage.org

e-mail školy: [email protected]

Spojená škola

SNP 30
900 28 Ivanka pri Dunaji

 

Zriaďovateľ: Bratislavský samosprávny kraj

IČO: 42128919

COVP v
- kynológii,
- chove koní a jazdectve,
- rybárstve,
- agropodnikani

-farmárstve

15.2.2012

doba neurčitá

Ing. Katarína Kubišová

Telefón: 02 / 45943321

Mobil: 0917 950 353
e-mail:
[email protected]

www.spojsivanka.sk
e-mail školy:
[email protected]

Stredná odborná škola potravinárska

Cabajská 6
949 01 Nitra

 

Zriaďovateľ: Nitriansky samosprávny kraj

IČO: 17054222

COVP v
- pekárstve a cukrárstve

17.1.2013

doba neurčitá

Ing. Katarína Čurillová
Telefón: 037 / 77 204 29

[email protected]

www.sospotravinarska.edupage.org
e-mail školy:
[email protected]

Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb

Farského 9

851 01 Bratislava

 

Zriaďovateľ: Bratislavský samosprávny kraj

IČO: 17054281

COVP v
- pekárstve a cukrárstve
- mäsiarstve a lahôdkárstve

17.1.2013

v konaní

PaeDr. Jozef Horák
Telefón: 02 / 622 43 626,                         02 / 625 20 353

Mobil: 0905 614 138
e-mail:
[email protected]

www.farskeho.sk
e-mail školy:
[email protected]

[email protected]

Stredná odborná škola lesnícka

Kollárova 10

081 01 Prešov

 

Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj

IČO: 42077168

COVP v
- lesníctve

17.1.2013

doba neurčitá

Ing. Miroslav Fuchs, PhD.
Telefón: 051 / 77 18548,                     051 / 746 56 11

e-mail: [email protected]

www.slspo.sk
e-mail školy:
[email protected]

Stredná odborná škola lesnícka

Akademická 16

969 01 Banská Štiavnica

 

Zriaďovateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

IČO: 00162710

COVP v
- lesníctve

17.1.2013

doba neurčitá

Ing. Miroslav Ďurovič
Telefón: 045 / 691 11 31-32,

Mobil: 0908 867 271
e-mail:
[email protected]

www.soslbs.sk
e-mail školy:
[email protected]

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku

Na lúkach 18

934 03 Levice

 

Zriaďovateľ: Nitriansky samosprávny kraj

IČO: 00162353

COVP v
 - agropodnikaní-farmárstve

17.1.2013

doba neurčitá

Ing. Lívia Marčeková
Telefón: 036/631 24 62

Mobil: 0905 112 120
e-mail:
[email protected]

www.spspasvlevice.sk
e-mail školy:
[email protected]

Stredná odborná škola

Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica

 

Zriaďovateľ:  Banskobystrický samosprávny kraj

IČO: 45017000

COVP v
- pekárstve a cukrárstve

18.9.2014

doba neurčitá

Ing. Pavel Fiľo
Telefón: 048 / 4724511

Mobil: 0905 153 476
e-mail:
[email protected]

www.sosbabb.sk
e-mail školy:
[email protected]

Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie

Hradná 534
033 14 Liptovský Hrádok

 

Zriaďovateľ: Žilinský samosprávny kraj

IČO: 00162701

COVP v
- lesníctve

4.12.2014

doba neurčitá

Ing. Viliam Prukner
Telefón: 044 / 5222 147,                     044 / 5222 005

Mobil: 0905 656 829

e-mail: [email protected]

www.slslhr.sk
e-mail školy:
[email protected]

Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline

Predmestská 82
010 01 Žilina 1

 

Zriaďovateľ: Žilinský samosprávny kraj

IČO: 00162558

COVP v
- kynológii

4.12.2014

doba neurčitá

Ing. Ľubomír Schvarc
Telefón: 041/700 25 74

e-mail: [email protected]

www.spospredza.edu.sk

e-mail školy: [email protected]

Stredná odborná škola veterinárna

Drážovská 14
950 12 Nitra

 

Zriaďovateľ:  Nitriansky samosprávny kraj

IČO: 00162370

COVP vo
- veterinárnych vedách

19.2.2015

doba neurčitá

RNDr. Ľuboš Černý
Telefón: 037 / 79 22 004

Mobil: 0948 792 224
e-mail:
[email protected]

www.sosvetnr.sk
e-mail školy:
[email protected]

Stredná odborná škola Pruské

Pruské 294

018 52 Pruské

 

Zriaďovateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

IČO: 00159298

COVP v
- záhradníctve
- agropodnikaní - kynológii

-poľnohospodárstve -mechanizácii
- podnikaní pre rozvoj vidieka

18.9.2014

doba neurčitá

Ing. Janka Fedorová

Telefón: 042/ 44 92 532

e-mail: [email protected]

www.sospruske.sk  
e-mail školy
[email protected]

Stredná odborná škola technická

MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA GALANTA

Esterházyovcov 712/10

924 34 Galanta

 

Zriaďovateľ: Trnavský samosprávny kraj

IČO: 158984

 

COVP v

- mechanizácii poľnohospodárstva

04. 04. 2019

doba neurčitá

Ing. Beáta Kissová

Telefón: 031/7803578

Mobil: 0903 481 117

e-mail: [email protected]

[email protected]

www.sostechga.edupage.org
e-mail školy
[email protected]

 
Spracovala: Mgr. Tatiana Belová, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
Dátum poslednej aktualizácie: 5.12.2019

 

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce