Centrá odborného vzdelávania a prípravy

zriadené rozhodnutím Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory
podľa § 11 ods. 1 zákona č.184/2009 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a § 2 ods. 8 vyhlášky č. 282/2009 Z.z. o stredných školách (aktuálne § 24 zákon č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
 
Názov a adresa školy
Zriaďovateľ
Identifikačné číslo
Zameranie COVP
Dátum zriadenia COVP
Predĺženie platnosti COVP
Riaditeľ školy
Kontaktné údaje školy
/webová stránka, e-mail/
Stredná odborná škola
Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
 
Zriaďovateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
IČO: 45017000
COVP vo
včelárstve
9.8.2011
doba neurčitá
Ing. Pavel Fiľo
Telefón: 048 / 4724511
Mobil: 0905 153 476
e-mail: pafilo@vidiekbb.sk
 
www.sosbabb.sk
e-mail školy: sos@sosbabb.edu.sk
Stredná odborná škola záhradnícka
Brezová 2
921 77 Piešťany
 
Zriaďovateľ: Trnavský samosprávny kraj
IČO: 00162442
COVP v
záhradníctve
15.12.2011
doba neurčitá
Ing. Eva Stručková
Telefón: 033 / 7625695
Mobil: 0905 918 172
e-mail: struckova@szaspn.sk
 
www.szaspn.edupage.org
e-mail školy: szaspn@svspn.sk
Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice 
Hlavná 25
922 08 Rakovice
 
Zriaďovateľ: Trnavský samosprávny kraj
IČO: 00159174
COVP v záhradníctve a ovocinárstve
15.12.2011
doba neurčitá
Ing. Mária Múdra
Telefón: 033 / 77 96102, 77 961 08
Mobil: 0903 447 094
e-mail: mudra.maria@zupa-tt.sk
 
www.sosrakovice.edupage.org
Spojená škola
SNP 30
900 28 Ivanka pri Dunaji
 
Zriaďovateľ: Bratislavský samosprávny kraj
IČO: 42128919
COVP v
- kynológii,
- chove koní a jazdectve,
- rybárstve,
- agropodnikani
-farmárstve
15.2.2012
doba neurčitá
Ing. Katarína Kubišová
Telefón: 02 / 45943321
Mobil: 0917 950 353
e-mail: spojsdir@nextra.sk
 
www.spojsivanka.sk
e-mail školy: spojs@nextra.sk
Stredná odborná škola potravinárska
Cabajská 6
949 01 Nitra
 
Zriaďovateľ: Nitriansky samosprávny kraj
IČO: 17054222
COVP v
- pekárstve a cukrárstve
17.1.2013
doba neurčitá
Ing. Katarína Čurillová
Telefón: 037 / 77 204 29
 
www.soupcabajskanr.edu.sk
e-mail školy: sospnr@gmail.com
Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb
Farského 9
851 01 Bratislava
 
Zriaďovateľ: Bratislavský samosprávny kraj
IČO: 17054281
COVP v
- pekárstve a cukrárstve
- mäsiarstve a lahôdkárstve
17.1.2013
v konaní
PaeDr. Jozef Horák
Telefón: 02 / 622 43 626, 02 / 625 20 353
Mobil: 0905 614 138
e-mail: horak@soupotr.sk

www.farskeho.sk
e-mail školy: farskeho@soupotr.sk
Stredná odborná škola lesnícka
Kollárova 10
081 01 Prešov
 
Zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj
IČO: 42077168
COVP v
lesníctve
17.1.2013
doba neurčitá
Ing. Miroslav Fuchs, PhD.
Telefón: 051 / 77 18548, 051 / 746 56 11
e-mail: riaditel@slspo.sk
 
www.slspo.sk
e-mail školy: slspo@slspo.sk
Stredná odborná škola lesnícka
Akademická 16
969 01 Banská Štiavnica
 
Zriaďovateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
IČO: 00162710
COVP v
lesníctve
17.1.2013
doba neurčitá
Ing. Miroslav Ďurovič
Telefón: 045 / 691 11 31-32,
Mobil: 0908 867 271
e-mail: miroslav.durovic@gmail.com
 
www.soslbs.sk
e-mail školy: slsbs1@gmail.com
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku
Na lúkach 18
934 03 Levice
 
Zriaďovateľ: Nitriansky samosprávny kraj
 
IČO: 00162353
COVP v
agropodnikaní-farmárstve
17.1.2013
doba neurčitá
Ing. Lívia Marčeková
Telefón: 036/631 24 62
Mobil: 0905 112 120
e-mail: marcekovalivia@gmail.com
 
Webová adresa: http://www.spspasvlevice.sk
e-mail školy: sospasvlevice@gmail.com
Stredná odborná škola
Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
 
Zriaďovateľ:  Banskobystrický samosprávny kraj
IČO: 45017000
COVP v
- pekárstve a cukrárstve
18.9.2014
doba neurčitá
Ing. Pavel Fiľo
Telefón: 048 / 4724511
Mobil: 0905 153 476
e-mail: pafilo@vidiekbb.sk
 
www.sosbabb.sk
e-mail školy: sos@sosbabb.edu.sk
Stredná odborná škola lesnícka a drevárska Jozefa Dekreta Matejovie
Hradná 534
033 14 Liptovský Hrádok
 
Zriaďovateľ: Žilinský samosprávny kraj
IČO: 00162701
COVP v
lesníctve
4.12.2014
doba neurčitá
Ing. Viliam Prukner
Telefón: 044 / 5222 147, 044 / 5222 005
Mobil: 0905 656 829
e-mail: slslhr@slslhr.sk
 
www.slslhr.sk
e-mail školy: slslhr@slslhr.sk
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku v Žiline
Predmestská 82
010 01 Žilina 1
 
Zriaďovateľ: Žilinský samosprávny kraj
IČO: 00162558
COVP v
kynológii
4.12.2014
doba neurčitá
Ing. Ľubomír Schvarc
Telefón: 041/700 25 74
e-mail: riaditel@spospredza.edu.sk
 
spospredza.edu.sk
e-mail školy: sekretariat@spospredza.edu.sk
Stredná odborná škola veterinárna
Drážovská 14
950 12 Nitra
 
Zriaďovateľ:  Nitriansky samosprávny kraj
IČO: 00162370
COVP vo
veterinárnych vedách
19.2.2015
doba neurčitá
RNDr. Ľuboš Černý
Telefón: 037 / 79 22 004
Mobil: 0948 792 224
e-mail: cerny@sosvetnr.sk
 
www.sosvetnr.sk
e-mail školy: sosvetnr@sosvetnr.sk
Stredná odborná škola Pruské
Pruské 294
018 52 Pruské
 
Zriaďovateľ: Trenčiansky samosprávny kraj
IČO: 00159298
COVP v
- záhradníctve
- agropodnikaní - kynológii
-poľnohospodárstve -mechanizácii
- podnikaní pre rozvoj vidieka
18.9.2014
doba neurčitá
Ing. Janka Fedorová
Telefón: 042/ 44 92 532
e-mail: fedorova.janka@gmail.com
 
www.sospruske.sk  
e-mail školy: info@sospruske.sk
 
Spracovala: Mgr. Tatiana Belová, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
Dátum poslednej aktualizácie: 5.12.2019

 

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN