Jarné práce v roku 2024 za 19. týždeň (aktuálne k 16.05.2024)

Jarné práce v roku 2024 za 19. týždeň (aktuálne k 16.05.2024)

V 19. týždni sme vplyvom priaznivého počasia zaznamenali výrazný pokrok jarných prác. Starosti spôsobujú poľnohospodárom najmä podmáčané plochy, pri ktorých nie je jasné, kedy a akými plodinami ich bude možné osiať a technické problémy spojené s podávaním jednotných žiadostí o podporu.

Martin Rovaš, Odbor poľnohospodárstva a služieb

Klúč |  16.05.2024

Jarné práce v roku 2024 za 14. týždeň (aktuálne k 11.4.2024)

Jarné práce v roku 2024 za 14. týždeň (aktuálne k 11.4.2024)

V 15. týždni došlo vplyvom priaznivého počasia k výraznému posunu vo výseve jarných plodín prakticky na celom území Slovenska. V nižšie položených regiónoch sa postupne dokončuje výsev cukrovej repy, pokračuje výsev kukuríc, v chovoch prežúvavcov prebieha príprava na pasienkovú sezónu.

Klúč |  22.04.2024

Jarné práce v roku 2024 za 14. týždeň (aktuálne k 11.04.2024)

Jarné práce v roku 2024 za 14. týždeň (aktuálne k 11.04.2024)

V nížinných oblastiach v 13. – 14. týždni finišovalo zakladanie porastov hustosiatych jarín, postupne začína príprava na výsev a samotný výsev slnečnice, kukurice a cukrovej repy.

Martin Rovaš, Odbor poľnohospodárstva a služieb

Klúč |  12.04.2024

Jarné práce za 12. a 13. týždeň (aktuálne k 4.4. 2024)

Jarné práce za 12. a 13. týždeň (aktuálne k 4.4. 2024)

V nížinných oblastiach v 13. týždni finišovalo zakladanie porastov jarín, postupne začína príprava na výsev a samotný výsev slnečnice, kukurice a cukrovej repy.

Martin Rovaš, Odbor poľnohospodárstva a služieb

Klúč |  09.04.2024

Jarné práce za 10. a 11. týždeň (aktuálne k 21.3.2024)

Jarné práce za 10. a 11. týždeň (aktuálne k 21.3.2024)

Jarné práce boli v roku 2024 zahájené v polovici februára, čo je o mesiac skôr oproti predchádzajúcemu roku. Poľnohospodári upozorňujú na škody vznikajúce hrabošmi a premnoženou poľovnou zverou.

Martin Rovaš, Odbor poľnohospodárstva a služieb

Klúč |  25.03.2024

Monitoring jesenných prác (aktuálne k 07.12.2023)

Monitoring jesenných prác (aktuálne k 07.12.2023)

V 48. týždni jesenné práce pokročili najmä na juhozápadnom Slovensku. Kukurica na zrno je pozbieraná na 93 %, slnečnica na 95 %, cukrová repa na 75 %, zemiaky na 99 %. V nasledujúcom týždni predpokladáme ukončenie tohtoročného monitoringu jesenných prác.

Martin Rovaš, Odbor poľnohospodárstva a služieb

Klúč |  11.12.2023

Monitoring jesenných prác (aktuálne k 29.11.2023)

Monitoring jesenných prác (aktuálne k 29.11.2023)

V 47. týždni premenlivé počasie umožnilo aspoň v niektorých regiónoch pokračovať v jesenných prácach. Zber kukurice na zrno pokročil o 3 %, zber cukrovej repy o 8 %.

Martin Rovaš, Odbor poľnohospodárstva a služieb

Klúč |  01.12.2023

Monitoring jesenných prác (aktuálne k 15.11.2023)

Monitoring jesenných prác (aktuálne k 15.11.2023)

V 45. týždni pokračovalo daždivé počasie, čím sa spomalil zber kukurice na zrno na celom území Slovenska. Vo viacerých okresoch juhu stredného a východného Slovenska (najmä v okresoch Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Michalovce, Trebišov) sa pokračovanie jesenných prác z dôvodu podmočenia pozemkov očakáva až v nasledujúcich týždňoch.

Martin Rovaš, Odbor poľnohospodárstva a služieb

Klúč |  16.11.2023

Monitoring jesenných prác (aktuálny k 09.11.2023)

Monitoring jesenných prác (aktuálny k 09.11.2023)

V 44. týždni sa dažde vyskytli na celom území Slovenska. Vo viacerých regiónoch boli dažde intenzívne a jesenné práce boli často prerušené. Do pozornosti dávame aj medziročné porovnanie stavu jesenných prác za 44. týždeň roku 2023 a roku 2022

Martin Rovaš, Odbor poľnohospodárstva a služieb

Klúč |  10.11.2023

Monitoring jesenných prác k 3.11. 2023

Monitoring jesenných prác k 3.11. 2023

V 39. – 40. týždni prakticky na celom území Slovenska prebiehal zber plodín jesenného zberu a výsev ozimín. Celkový posun jesenných prác bol vďaka suchému a teplému počasiu výrazný.

Martin Rovaš, Odbor poľnohospodárstva a služieb

Klúč |  06.11.2023

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce