Verejné pripomienkovanie správy k aktívnej látke diuron

Verejné pripomienkovanie správy k aktívnej látke diuron

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín otvoril verejné pripomienkovanie správy z doplňujúceho hodnotenia k pesticídne aktívnej látke diuron, ktorú vypracovalo Nemecko, ako spravodajský č...

22.10.2018

Verejné pripomienkovanie k návrhu vedeckej správy EFSA k ,,nápravnej akcii” v scenároch pre povrchovú vodu FOCUS

Verejné pripomienkovanie k návrhu vedeckej správy EFSA k ,,nápravnej akcii” v scenároch pre povrchovú vodu FOCUS

Pripomienky je možné zaslať s využitím elektronického vzoru do 5. novembra 2018 na emailovú adresu [email protected]   Document (3.44 MB)   PrivacyState...

22.10.2018

Verejná konzultácia úradu EFSA k aktívnej látke diflufenican

Verejná konzultácia úradu EFSA k aktívnej látke diflufenican

Rapporteur Assessment Report (hodnotiaca správa spravodajského štátu - priamy odkaz)   Konzultácia prebieha paralelne aj na stránke ECHA k CLH ECHA website   Pripomien...

22.10.2018

Verejná konzultácia k aktívnej látke flutolanil

Verejná konzultácia k aktívnej látke flutolanil

Rapporteur Assessment Report (hodnotiaca správa spravodajského štátu - priamy odkaz)   Pripomienky k hodnotiacej správe spravodajského členského štátu by mali byť zasla...

22.10.2018

Zmena MRL pre látku flonicamid pre viaceré plodiny

Zmena MRL pre látku flonicamid pre viaceré plodiny

Žiadateľ DienstleistungszentrumLändlicherRaum zaslal príslušnému úradu v Nemecku v súlade s článkom 6 nariadenia (ES) č. 396/2005 žiadosť o zmenu súčasne platného maximálneho limitu pre rezíduá aktívnej látky flonicamid v reďkovkách.

22.10.2018

Výsledok konzultácie medzi členskými štátmi, žiadateľom a úradom EFSA zaoberajúcej sa hodnotením rizika a potvrdenia údajov pre účinnú látku sulfoxaflor

Výsledok konzultácie medzi členskými štátmi, žiadateľom a úradom EFSA zaoberajúcej sa hodnotením rizika a potvrdenia údajov pre účinnú látku sulfoxaflor

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) bol požiadaný Európskou komisiou o poskytnutie vedeckej podpory týkajúcej sa hodnotenia rizika a potvrdenia údajov po nadobudnutí schválenia účinnej látky v súlade s článkom 6 (f) Nariadenia (ES) 1107/2009.

22.10.2018

Stanovisko úradu EFSA týkajúce sa záverov v nadväznosti na peer review počiatočných hodnotení rizík pre pesticíd účinnú látku ABE‐IT 56

Stanovisko úradu EFSA týkajúce sa záverov v nadväznosti na peer review počiatočných hodnotení rizík pre pesticíd účinnú látku ABE‐IT 56

Stanovisko úradu EFSA týkajúce sa záverov v nadväznosti na peerreview počiatočných hodnotení rizík, ktoré vykonalo Francúzsko (RMS) pre pesticíd účinnú látku ABE‐IT 56 (zložka lyzátu Saccharomycescerevisiaestrain DDSF623).

22.10.2018

Stanovisko úradu EFSA týkajúce sa záverov v nadväznosti na peerreview počiatočných hodnotení rizík pre pesticíd účinnú látku ethoprophos

Stanovisko úradu EFSA týkajúce sa záverov v nadväznosti na peerreview počiatočných hodnotení rizík pre pesticíd účinnú látku ethoprophos

Stanovisko úradu EFSA týkajúce sa záverov v nadväznosti na peerreview počiatočných hodnotení rizík, ktoré vykonalo Taliansko (RMS) v spolupráci s Írskom pre pesticíd účinnú látku ethoprophos na základe Vykonávacieho nariadenia Európskej komisie (EÚ) č. 844/2012.

22.10.2018

Stanovisko úradu EFSA k súčasným hodnotám MRL pre látku mepiquat  v bavlníkových semenách a živočíšnych komoditách

Stanovisko úradu EFSA k súčasným hodnotám MRL pre látku mepiquat v bavlníkových semenách a živočíšnych komoditách

V súlade s článkom 6 nariadenia (ES) č. 396/2005 obdržalo Grécko ako hodnotiaci členský štát (EMS) žiadosť od spoločnosti BASF SE modifikovať súčasnú maximálnu hodnotu rezíduí (MRL) pre aktívnu látku mepiquat v bavlníkových semenách.

22.10.2018

Stanovisko úradu EFSA k súčasným hodnotám MRL pre látku clothianidin v zemiakoch

Stanovisko úradu EFSA k súčasným hodnotám MRL pre látku clothianidin v zemiakoch

V súlade s článkom 6 nariadenia (ES) č. 396/2005 obdržalo Nemecko ako hodnotiaci členský štát (EMS) žiadosť od spoločnosti Bayer CropScience AG modifikovať súčasnú maximálnu hodnotu rezíduí (MRL) pre aktívnu látku clothianidin v zemiakoch dovezených z Kanady.

22.10.2018

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce