Slovenský cukrovarnícky spolok

Slovenský cukrovarnícky spolok je občianske združenie združujúce na princípe dobrovoľnosti právnické osoby zaoberajúce sa spracovaním cukrovej repy a výrobou cukru, ktoré majú sídlo na území SR. Je nezávislou právnickou osobou.
 
Cieľom činnosti Spolku je:
 prezentácia problémov slovenského trhu s cukrom voči štátnym a samosprávnym orgánom SR, záujmovým a profesijným združeniam a verejnosti.
 
Predmetom činnosti Spolku:
 je aj zastupovanie členov Spolku a ich záujmov voči obdobným zahraničným organizáciám s medzinárodnou pôsobnosťou.
 
Adresa: Slovenský cukrovarnícky spolok
Záhradnícka 21
811 07  Bratislava
 
Štatutárny zástupca: Ing.Michal Abelovič, MSc.; +421 32 655 86 46; [email protected]
Výkonný zástupca: Ing. Radovan Roba; +421 2 555 69 830; [email protected]
 
IČO: 30808103
DIČ: 2020799781
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce