Vecná pôsobnosť stavovských a profesijných organizácií v oblasti OVP

 
Stavovská/Profesijná organizácia
Skupiny odborov štúdia
Slovenská poľnohospodárska a
potravinárska komora
Záhradnícka 21
811 07 Bratislava
www.sppk.sk
 
29 Potravinárstvo
42 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj
vidieka I
43 Veterinárske vedy
45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj
vidieka II
Republiková únia
zamestnávateľov
Digital Park III
Einsteinova 19
851 01 Bratislava 5
www.ruzsr.sk
 
22 Hutníctvo
25 Informačné a komunikačné technológie
33 Spracúvanie dreva
36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia
62 Ekonomické vedy
63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I
64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby II
Slovenská obchodná a
priemyselná komora
Gorkého 9
816 03 Bratislava
www.sopk.sk
23 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I
24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba II
26 Elektrotechnika
31 Textil a odevníctvo
32 Spracúvanie kože, kožušín a výroba obuvi
Asociácia zamestnávateľských
zväzov a združení SR
Nevädzová 5
821 01 Bratislava
www.azzz.sk
27 Technická chémia silikátov
28 Technická a aplikovaná chémia
34 Polygrafia a médiá
37 Doprava, pošty a telekomunikácie
 
Slovenská živnostenská komora
Dolné Rudiny 3,
010 01 Žilina
www.szk.sk
82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I
85 Umenie a umeleckoremeselná tvorba II
 
 
Slovenská banská komora
Matice Slovenskej 10
Prievidza 971 01 Slovensko
www.banskakomora.sk
21 Baníctvo, geológia a geotechnika
 
 
 
 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce