Zákonná príprava hlavných inštruktorov a inštruktorov

Praktické vyučovanie, ktoré je hlavnou súčasťou odborného vzdelávania a prípravy žiakov na výkon povolania v systéme duálneho vzdelávania, sa vykonáva u zamestnávateľa pod vedením hlavného inštruktora, inštruktora, majstra odbornej výchovy alebo učiteľa odbornej praxe. Praktické vyučovanie u zamestnávateľov môže byť poskytované v systéme duálneho vzdelávania (SDV) alebo v systéme školského vzdelávania (SŠV).

Miesto, kde žiak vykonáva praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, je označené ako „pracovisko praktického vyučovania“.

Hlavný inštruktor a inštruktor ako vzdelávajúca osoba, je kľúčovým faktorom kvality a príťažlivosti odborného vzdelávania a prípravy. Významne prispieva k uplatniteľnosti absolventa odborného vzdelávania na trhu práce. Hlavný inštruktor a inštruktor svojou vzdelávacou činnosťou môžu pozitívne ovplyvniť konkurencieschopnosť podniku, ako aj profesionálnu a osobnú perspektívu jeho zamestnancov.

Prípravu hlavného inštruktora, ktorá je základným predpokladom úspešnosti odborného vzdelávania a prípravy u zamestnávateľov, zabezpečuje na základe záverov rokovania Rady zamestnávateľov pre OVP pre zamestnávateľov v SDV od 1.6.2022 Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK).

Prípravu hlavného inštruktora zabezpečuje SPPK v rozsahu odborov, ktoré sú uvedené v osvedčení zamestnávateľa pre SDV vydanom SPPK na základe overenia spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v SDV.

Prípravu hlavného inštruktora u zamestnávateľa s viacerými odbormi vzdelávania v SDV, ktoré spadajú do vecnej pôsobnosti SPPK a do vecnej pôsobnosti inej alebo iných stavovských a profesijných organizácií (SaPO), zabezpečuje tá SaPO, vo vecnej pôsobnosti ktorej má zamestnávateľ v SDV viac odborov vzdelávania.

Bližšie informácie k zákonnej príprave hlavných inštruktorov a inštruktorov, ako aj k prihlasovaniu sa na školenie hlavných inštruktorov poskytuje:
Ing. Henrieta Vrábľová, 02/502 17 403, [email protected]

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce