Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku

 Poslanie združenia:
Združenie je dobrovoľné a bolo založené na ochranu záujmov jeho členov a pre iné činnosti v prospech členov. Pôsobí na území Slovenskej republiky, je samostatným právnym subjektom a má charakter neziskovej organizácie. Za Slovensko je členom medzinárodnej organizácie CEPS v Bruseli (Confédération Européenne des Producteurs de Spiritueux).
 
Aktivity združenia:
Združenie zastupuje a ochraňuje spoločné záujmy svojich členov voči iným subjektom na území Slovenska aj v zahraničí. Presadzuje zásady čestnej hospodárskej súťaže a bráni nekalým praktikám. Prispieva k vzájomnej výmene informácií a skúseností medzi svojimi členmi, tiež k účinnej spolupráci s masmédiami v záujem členov združenia a spotrebiteľskej verejnosti. Vytvára podmienky pre kooperačné vzťahy medzi členmi i vonkajšími subjektami, podieľa sa na tvorbe legislatívy v oblasti pôsobenia a zabezpečuje sústreďovanie a poskytovanie objektívnych informácií pre potreby svojich členov a pôsobí pri spracovávaní koncepcií rozvoja liehovarníckeho odvetvia so zreteľom na využitie liehu pre potravinárstvo aj pre iné technické účely.
Spolupracuje so Združením pestovateľských páleníc s cieľom zužitkovať ovocinársky  potenciál Slovenska a podporiť rozvoj spracovávania dopestovanej ovocnej suroviny.
 
Členstvo v združení:
Členstvo v združení je dobrovoľné a členom združenia sa môže stať podnikateľský subjekt, ktorého podnikateľská činnosť alebo súvisí, alebo nadväzuje na výrobu a distribúciu liehu a liehovín.
 
Charakteristika záujmových oblastí:
 
Výroba liehu surového, rektifikovaného, bezvodého v kvalite podľa platných kvalitatívnych noriem, alebo dojednaných podmienok z obnoviteľných rastlinných surovín (obilniny: pšenica, žito, tritikale, jačmeň, kukurica), pre využitie potravinárske, medicínsko-farmaceutické, technické (v rôznych priemyselných oblastiach), alebo pre výrobu prísad do motorových palív (biopalivá). Vo všetkých prípadoch je k dispozícii lieh príslušnej kategórie vo forme natívnej, alebo denaturovanej v súlade s príslušnými nariadeniami.
 
Výroba rôznych druhov liehovín (konzumných, značkových, špeciálnych) z rafinovaného liehu a/alebo z vínneho destilátu, z ovocných destilátov, z extraktov, alebo z macerátov iných prírodných rastlinných surovín, ako aj rôznych certifikovaných a povolených  bonifikátorov i prísad.
 
Výroba prírodného kvasného octu liehového, vínneho, alebo ovocného, vrátane finalizácie rôzne ochutených druhov.
 
Výroba liehovarských kvasiniek, alebo obilných výpalkov  pre kŕmne účely a to vo forme natívnej, alebo vysušenej, vrátane prírodného kvasného oxidu uhličitého pre potravinárske, alebo technické účely vo forme plynu skomprimovaného, alebo skvapalneného, alebo ako suchý ľad. Okrem toho, v prípade záujmu, môžu byť dodávané substráty s výhodou použiteľné pre výrobu certifikovaných organicko-minerálnych hnojív, alebo bioplynu.
 
Biotechnológie a výrobné postupy založené na mikrobiálnych, alebo enzýmových procesoch.
 
Technická a poradenská činnosť pre členov združenia a ostatných záujemcov v menovaných oblastiach výrobnej technológie a pomocných činnostiach.
 
Štatutárny zástupca: Ing. Ján Király; +421 55 674 60 01; [email protected]
Výkonný zástupca: Ing. Július Forsthoffer, PhD.; +421 2 554 10 158; [email protected]
 
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce