Zoznam pracovísk praktického vyučovania

Pracovisko praktického vyučovania je organizačná súčasť zamestnávateľa, ktorému bolo vydané osvedčenie o spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systému duálneho vzdelávania.

Praktické vyučovanie je organizovaný proces poskytujúci žiakom praktické zručnosti, schopnosti a návyky nevyhnutné na výkon povolania, skupiny povolaní alebo odborných činností, ktorý sa vykonáva v školskej dielni alebo priamo v reálnych podmienkach u zamestnávateľa.

Praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania je uskutočňované vždy u zamestnávateľa, ktorý uzatvoril so žiakom učebnú zmluvu. O výbere žiaka pre zamestnávateľa rozhoduje zamestnávateľ. Spôsobilosť zamestnávateľov pre poskytovanie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania určuje Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora podľa svojej vecnej pôsobnosti k odborom štúdia, v ktorých sa duálne vzdelávanie realizuje – skupina odborov 29 Potravinárstvo, 42 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I., 43 Veterinárne vedy, 45 Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka II. -  overením  spôsobilosti zamestnávateľa na poskytovanie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania.

Obsah vzdelávania na praktickom vyučovaní určuje zamestnávateľ v spolupráci so školou. Finančné a hmotné zabezpečenie žiaka určuje zamestnávateľ a je dohodnuté v učebnej zmluve. Zamestnávateľ môže využiť možnosť umiestniť žiaka do 50 % z celkového rozsahu praktického vyučovania na praktické vyučovanie do dielne v spolupracujúcej škole alebo do 50 % z celkového rozsahu praktického vyučovania na praktické vyučovanie k inému zamestnávateľovi, ktorý má osvedčenie pre poskytovanie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania.

 

Dokumenty na stiahnutie

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce