Stanovisko úradu EFSA k súčasným hodnotám MRL pre látku clothianidin v zemiakoch

V súlade s článkom 6 nariadenia (ES) č. 396/2005 obdržalo Nemecko ako hodnotiaci členský štát (EMS) žiadosť od spoločnosti Bayer CropScience AG modifikovať súčasnú maximálnu hodnotu rezíduí (MRL) pre aktívnu látku clothianidin v zemiakoch dovezených z Kanady.
 
Predložené údaje na podporu žiadosti boli na základe doterajších výsledkov dostatočné na odvodenie návrhov MRL. Na základe doterajších výsledkov hodnotenia rizika dospel úrad EFSA k záveru, že je nepravdepodobné aby krátkodobý a dlhodobý príjem rezíduí vyplývajúci z použitia clothianidin na uvedenú komoditu v súlade s dodržaním notifikovanej poľnohospodárskej praxe v Kanade predstavoval riziko pre zdravie spotrebiteľov.
 
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce