Výsledok konzultácie medzi členskými štátmi, žiadateľom a úradom EFSA zaoberajúcej sa hodnotením rizika a potvrdenia údajov pre účinnú látku sulfoxaflor

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) bol požiadaný Európskou komisiou o poskytnutie vedeckej podpory týkajúcej sa hodnotenia rizika a potvrdenia údajov po nadobudnutí schválenia účinnej látky v súlade s článkom 6 (f) Nariadenia (ES) 1107/2009.
 
V súvislosti s uvedeným sú v predloženej správe prezentované vedecké stanoviská úradu EFSA týkajúce sa špecifických bodov vznesených počas fázy pripomienkovania jednotlivých členských štátov. V predloženej práci sú taktiež uvedené stanoviská žiadateľa a úradu EFSA k hodnoteniu rizika a k potvrdeniu údajov pre účinnú látku sulfoxaflor. Uvedená správa sumarizuje výsledky konzultačného procesu pod vedením spravodajského členského štátu Českej republiky a predkladá vedecké stanoviská úradu EFSA k jednotlivým prijatým pripomienkam.
 
 
 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce