Pracovná skupina pre zemiaky,  8. februára 2021

Pracovná skupina pre zemiaky, 8. februára 2021

Situácia na trhu: dopady pandémie Covid-19 a brexitu, Potenciálne schválenie návrhu listu žiadajúceho obnovenie nariadenia, Fytosanitárne otázky: 1,4-dimetylnaftalén, chlórprofám, metribuzín, imazalil.

22.02.2021

Pracovná skupina pre rozvoj vidieka, 10. februára 2021

Pracovná skupina pre rozvoj vidieka, 10. februára 2021

Výmena názorov na stanoviská Parlamentu a Rady v trialógoch o SPP 2020+. Sekretariát uviedol, že na zistenie stanovísk členských organizácií rozoslal dotazník, odpovede poslali iba IE a IT, preto opätovne žiada o jeho vyplnenie.

22.02.2021

Pracovná skupina pre prezídiá COPA a COGECA,  3. decembra 2020

Pracovná skupina pre prezídiá COPA a COGECA, 3. decembra 2020

Príprava diskusie s výkonným podpredsedom Európskej komisie F. Timmermansom, Výmena názorov s výkonným podpredsedom Európskej komisie F. Timmermansom ohľadom Európskej zelenej dohody a reformy SPP 2020+

25.01.2021

Pracovná skupina pre krmivá,  4. decembra 2020

Pracovná skupina pre krmivá, 4. decembra 2020

Prezentácia a výmena názorov na možné stanovisko o udržateľnosti krmív, Aktualizované informácie o mykotoxínoch a iné.

25.01.2021

Pracovná skupina pre potraviny,  6. decembra 2020

Pracovná skupina pre potraviny, 6. decembra 2020

Aktuálny stav týkajúci sa nutričného označovania na prednej strane obalu, Súčasný stav označovania dobrých životných podmienok zvierat.

25.01.2021

Pracovná skupina pre POCC/CCC, 10. decembra 2020

Pracovná skupina pre POCC/CCC, 10. decembra 2020

Schválenie návrhu príspevku Copa a Cogeca do verejnej konzultácie k revízii Pokynov pre štátnu podporu v oblasti životného prostredia a energetiky na obdobie 2014 – 2020, Aktualizované informácie o vývoji udržateľnej finančnej politiky a iné.

25.01.2021

Pracovná skupina pre prezídiá Copa a Cogeca, 15. decembra 2020

Pracovná skupina pre prezídiá Copa a Cogeca, 15. decembra 2020

Prezidentka Copa zdôraznila príspevok poľnohospodárov počas pandémie, keď nedošlo k prerušeniu potravinového dodávateľského reťazca a naďalej produkovali bezpečné potraviny pre spoločnosť.

25.01.2021

Pracovná skupina pre SPP,  10. decembra 2020

Pracovná skupina pre SPP, 10. decembra 2020

SPP 2020+ a nariadenia o prechodnom období, aktuálny stav trialógov a diskusia, Informácie a diskusia o návrhoch konkrétnych odporúčaní Komisie členským štátom pri príprave strategických plánov SPP a iné.

25.01.2021

Pracovná skupina pre Obchodné fórum Cogeca (Cogeca Business Forum),  12. januára 2021

Pracovná skupina pre Obchodné fórum Cogeca (Cogeca Business Forum), 12. januára 2021

Prezident Cogeca Ramon Armengol uviedol, že vzájomné zdieľanie skúseností družstiev je dôležité kvôli aktuálnym výzvam. Aby sa mohli moderné technológie využívať, zásadné je pripojenie na internet vo vidieckych oblastiach.

25.01.2021

Pracovná skupina pre daňové a právne otázky, 9. decembra 2020

Pracovná skupina pre daňové a právne otázky, 9. decembra 2020

Informácie o štátnej podpore, Politika hospodárskej súťaže, Informácie k oznámeniu Komisie o definícii relevantného trhu pre účely práva hospodárskej súťaže Spoločenstva a iné.

20.01.2021

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN