Pracovná skupina pre lesníctvo, 7. septembra 2021

Pracovná skupina pre lesníctvo, 7. septembra 2021

Prezentácia a diskusia o novej stratégii EÚ v oblasti lesníctva, Udržateľné financovanie EÚ: aktuálny stav delegovaných aktov týkajúcich sa lesníctva a iné.

18.10.2021

Pracovná skupina pre zemiaky,  8. septembra 2021

Pracovná skupina pre zemiaky, 8. septembra 2021

Okrúhly stôl o prognózach produkcie a situácii na trhu, Fytosanitárne otázky: chlórprofám (CIPC), rastlinolekárske smernice a nové genomické techniky (NGT), SPP 2020+ a prechodné nariadenia.

18.10.2021

Pracovná skupina pre Spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP),  13. septembra 2021

Pracovná skupina pre Spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP), 13. septembra 2021

Politická dohoda o nariadení o strategických plánoch SPP, Politická dohoda o nariadení o spoločnej organizácii trhov (CMO) a iné.

18.10.2021

Pracovná skupina: Prezídium COGECA, 23. septembra 2021

Pracovná skupina: Prezídium COGECA, 23. septembra 2021

Prezídium COGECA, Schválenie návrhu stanoviska C-C ku konceptu udržateľnosti, Aktualizované informácie o procese reformy SPP a Európskej zelenej dohody a iné.

18.10.2021

Pracovná skupina: Prezídium COPA, 23. a 24.  septembra 2021

Pracovná skupina: Prezídium COPA, 23. a 24. septembra 2021

Spoločné prezídiá COPA a COGECA, Aktualizované informácie o procese reformy SPP a Európskej zelenej dohody, Balíček Fit for 55 a iné.

18.10.2021

Pracovná skupina pre olejniny, proteínové plodiny a obilniny, 6.9. 2021

Pracovná skupina pre olejniny, proteínové plodiny a obilniny, 6.9. 2021

Situácia na trhu a odhady produkcie v hospodárskom roku 2021-2022, Z farmy na stôl (F2F): informácie o nemeckých štúdiách o dôsledkoch stratégie F2F na poľnohospodársky sektor a iné.

14.10.2021

Pracovná skupina pre POCC/CCC, 2. septembra 2021

Pracovná skupina pre POCC/CCC, 2. septembra 2021

Informácie o aktuálnom stave procesu reformy SPP, Aktualizované informácie o Európskej zelenej dohode (EZD) a súvisiacich stratégiách a iniciatívach, Kampaň na sociálnych sieťach #DumpTheAntidumping, Udržateľné financie a taxonómia a iné.

06.10.2021

Pracovná skupina pre životné prostredie,  8. júla 2021

Pracovná skupina pre životné prostredie, 8. júla 2021

Príprava rokovaní CDG, Stratégia EÚ v oblasti biologickej rozmanitosti do roku 2030, Informácie a diskusia o iniciatíve stratégie F2F v oblasti uhlíkového poľnohospodárstva a iné.

16.08.2021

Pracovná skupina pre propagáciu poľnohospodárskych výrobkov, 28. júna 2021

Pracovná skupina pre propagáciu poľnohospodárskych výrobkov, 28. júna 2021

Prezentácia a výmena názorov na revíziu propagačnej politiky, Prezentácia a výmena názorov na ročný pracovný program na rok 2022 a iné.

16.08.2021

Pracovná skupina pre riadenie rizík,  24. júna 2021

Pracovná skupina pre riadenie rizík, 24. júna 2021

Súčasný stav reformy SPP 2020+,  Príklad poisťovacieho systému v ES (SAIS) a iné.

16.08.2021

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN