Pracovná skupina pre ovocie a zeleninu,  16. apríla 2021

Pracovná skupina pre ovocie a zeleninu, 16. apríla 2021

SPP 2020+: súčasný stav trialógov o nariadeniach SPP, Okrúhly stôl o situácii na trhu a iné.

17.05.2021

Pracovná skupina pre potraviny (označovanie krajiny pôvodu),  26. apríla 2021

Pracovná skupina pre potraviny (označovanie krajiny pôvodu), 26. apríla 2021

„...Komisia navrhne zaviesť harmonizované povinné vyznačovanie nutričných údajov na prednej strane balenia a zváži, či navrhne rozšíriť povinné označenie pôvodu alebo proveniencie niektorých výrobkov, pričom plne zohľadní dopady na jednotný trh.“

13.05.2021

Pracovná skupina pre bravčové mäso, 29. apríla 2021

Pracovná skupina pre bravčové mäso, 29. apríla 2021

Situácia na trhu, SPP: Stratégia F2F: dobré životné podmienky ošípaných, označovanie pôvodu, spracované živočíšne bielkoviny (PAPs) a iné.

07.05.2021

Pracovná skupina POCC/CCC, 8. apríla 2021

Pracovná skupina POCC/CCC, 8. apríla 2021

Cielená konzultácia zúčastnených strán o prioritách ročného pracovného programu propagačnej politiky na rok 2022, Návrh odpovede Copa a Cogeca do verejnej konzultácie o revízii systému zemepisných označení (GIs) a iné.

30.04.2021

Pracovná skupina pre Spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP),  17. marca 2021

Pracovná skupina pre Spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP), 17. marca 2021

Európska zelená dohoda (EZD) a SPP, Informácie o nedávnej štúdii Európskeho parlamentu o „50 najväčších príjemcoch dotácií SPP a Fondu súdržnosti v každom členskom štáte EÚ” a ďalšie.

06.04.2021

Pracovná skupina pre CCC,  24. marca 2021

Pracovná skupina pre CCC, 24. marca 2021

Aktualizované informácie o programe Fields, Okrúhly stôl o vývoji záujmov poľnohospodárskych družstiev v členských štátoch a ďalšie.

06.04.2021

Pracovná skupina pre udržateľné financovanie (taxonómiu), 26. marca 2021

Pracovná skupina pre udržateľné financovanie (taxonómiu), 26. marca 2021

Pekka Pesonen informoval, že Európska komisia zaslala 20. 3. 2021 členským štátom revidovaný návrh delegovaného aktu k taxonómii. Odborná skupina pre taxonómiu tvorená expertmi z členských štátov prejednávala návrh 24. 3. 2021.

06.04.2021

Pracovná skupina pre výskum a inovácie,  16. marca 2021

Pracovná skupina pre výskum a inovácie, 16. marca 2021

Prezentácia platformy SMARTCHAIN, Prehľad najnovších aktivít a budúcich priorít týkajúcich sa výskumu a inovácií a ďalšie.

06.04.2021

Pracovná skupina POCC/CCC, 11. marca 2021

Pracovná skupina POCC/CCC, 11. marca 2021

Stratégia Z farmy na stôl (F2F), Aktuálny stav procesu reformy SPP a Európskej zelenej dohody a ďalšie.

06.04.2021

Pracovná skupina pre olejniny, proteínové plodiny a obilniny,  4. marca 2021

Pracovná skupina pre olejniny, proteínové plodiny a obilniny, 4. marca 2021

Situácia na trhu a výhľady, Ekologické poľnohospodárstvo, prezentácia sekretariátu, výmena názorov a ďalšie.

06.04.2021

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN