Slovensko oslavuje Medzinárodný deň mlieka

Slovensko oslavuje Medzinárodný deň mlieka

Medzinárodný deň mlieka sa na celom svete každoročne oslavuje tretí májový utorok. Tento rok pripadne tento deň na utorok 21. mája 2024.

Mliečny fond

20.05.2024

Kvalitný med pochádza od poctivého včelára

Kvalitný med pochádza od poctivého včelára

Organizácia spojených národov vyhlásila 20. máj za Svetový deň včiel. V dobe, keď sa zvyšujú dovozy potravín rôznej kvality vrátane falšovaných, je kľúčové, aby sme si ešte viac uvedomili význam včely medonosnej pre životné prostredie, krajinotvorbu a ľudský organizmus.

Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK

20.05.2024

Nové vína v kolekcii Národného salónu vín SR

Nové vína v kolekcii Národného salónu vín SR

Národný salón vín Slovenskej republiky, kolekcia 100 top slovenských vín, vybrala 25 vín v 19. ročníku jarného kola najvyššej slovenskej súťaže na hodnotenie vín. Verejnosť ju môže celý rok ochutnávať v priestoroch Apponyiho paláca v Bratislave.

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska

17.05.2024

Oznam pre oprávnených žiadateľov o poskytnutie dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe

Oznam pre oprávnených žiadateľov o poskytnutie dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe

PPA oznamuje žiadateľom, že žiadosť o poskytnutie dotácie na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe je možné podať aj v prípade, ak ešte nedisponujú potvrdením poisťovne o výške oprávnených nákladov.

PPA

17.05.2024

SPPK ostro odsudzuje útok na predsedu vlády SR

SPPK ostro odsudzuje útok na predsedu vlády SR

SPPK ostro odsudzuje útok na predsedu vlády SR, ktorý je útokom na princípy demokracie a zároveň obrovskou ľudskou tragédiou. Tento ničím neospravedlniteľný čin je dôsledkom obrovskej myšlienkovej, politickej a hodnotovej polarity v spoločnosti.

Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK

16.05.2024

Jarné práce v roku 2024 za 19. týždeň (aktuálne k 16.05.2024)

Jarné práce v roku 2024 za 19. týždeň (aktuálne k 16.05.2024)

V 19. týždni sme vplyvom priaznivého počasia zaznamenali výrazný pokrok jarných prác. Starosti spôsobujú poľnohospodárom najmä podmáčané plochy, pri ktorých nie je jasné, kedy a akými plodinami ich bude možné osiať a technické problémy spojené s podávaním jednotných žiadostí o podporu.

Martin Rovaš, Odbor poľnohospodárstva a služieb

Klúč |  16.05.2024

Deň poľa zameraný na krmoviny v Očovej

Deň poľa zameraný na krmoviny v Očovej

Vo štvrtok 23. mája 2024 sa uskutoční v Očovej najväčšia praktická ukážka poľnohospodárskej techniky na Slovensku. Poľnohospodári si na Dni poľa zameranom na krmoviny budú môcť porovnať desiatky technologických liniek na ich zber a pozberovú úpravu.

Agrion

16.05.2024

Predĺženie termínu na podávanie žiadostí o priame podpory na rok 2024 bez sankcií

Predĺženie termínu na podávanie žiadostí o priame podpory na rok 2024 bez sankcií

Pôvodný termín na podávanie žiadostí bol od 15. 4. 2024 do 15.5.2024 bez sankcií a následne od 16. 5. 2024 do 31. 5.2024 so sankciou.

PPA

15.05.2024

Priemerná mesačná mzda zamestnancov v potravinárskom priemysle v 1. štvrťroku 2024

Priemerná mesačná mzda zamestnancov v potravinárskom priemysle v 1. štvrťroku 2024

V 1. štvrťroku 2024 dosiahla priemerná mesačná mzda v potravinárskom priemysle úroveň 1 424 EUR, čo predstavuje zvýšenie priemernej mesačnej mzdy o 144 EUR oproti sledovanému obdobiu v roku 2023.

Tatiana Belová, Odbor potravinárstva a obchodu

Klúč |  15.05.2024

Priemerný evidenčný počet zamestnancov v potravinárskom priemysle v 1. štvrťroku 2024

Priemerný evidenčný počet zamestnancov v potravinárskom priemysle v 1. štvrťroku 2024

V 1. štvrťroku 2024 pracovalo v potravinárskom priemysle 32 540 zamestnancov. Oproti 1. štvrťroku 2023 sa stav zamestnancov zvýšil o 260, čo predstavuje zvýšenie o 0,8 %.

Tatiana Belová, Odbor potravinárstva a obchodu

Klúč |  15.05.2024

Do pozornosti

Správa Predstavenstva SPPK pre delegátov XXXVII. VZ SPPK

Ponúkame Vám Správa Predstavenstva SPPK pre delegátov XXXVII. VZ SPPK, ktoré sa konalo 30. mája 2024 v Nitre.

Novozvolený predseda Andrej Gajdoš hosťom Otvorene s Annou Vargovou na RTVS

Najvyššiu funkciu v Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore preberá Andrej Gajdoš v neľahkej situácii. Vypočujte si jeho prvý rozhovor po zvolení.

EÚ uložila dovozné clá na obilie a olejniny z Ruska a Bieloruska

Členské štáty v Rade EÚ prijali nariadenie, ktorého zámerom je zaviesť prohibičné clá na obilné produkty dovážané z Ruska a Bieloruska. V praxi to znamená, že dovoz vybratých výrobkov z týchto krajín sa úplne zastaví.

Oddnes s novým vedením

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora má oddnes nové vedenie vrátane predsedu. Stal sa ním Andrej Gajdoš, doterajší výkonný podpredseda komory.

Posúvam štafetový kolík ďalej, cieľ ešte nie je ani za rohom

Zastávam názor, že zmena na pozícii predsedu po dlhšom čase môže priniesť nový vietor, nové očakávania, názory a riešenia, hovorí v rozhovore dosluhujúci predseda SPPK Emil Macho.

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce