Usmernenie MPRV SR k poskytovaniu štátnej pomoci - SUCHO

Usmernenie MPRV SR k poskytovaniu štátnej pomoci - SUCHO

Bolo zverejnené usmernenie MPRV SR k poskytovaniu štátnej pomoci – SUCHO 2022. Usmernenie je adresované a záväzné pre všetkých žiadateľov, ktorým bola v roku 2022 poskytnutá dotácia. 

PPA

22.09.2023

Blíži sa termín na úhradu poitného

Blíži sa termín na úhradu poitného

Ročné poistné, na ktoré je možné uplatniť si žiadosť o refundáciu oprávnených poistných nákladov, je potrebné uhradiť najneskôr do 30.9.2023. Žiadateľ je povinný doklad o úhrade predpísaného poistného doručiť Pôdohospodárskej platobnej agentúre najneskôr do 06.10.2023.

Agra poisťovňa

22.09.2023

Otázky ku kontrole AMS, krížová kontrola na žiadostiach

Otázky ku kontrole AMS, krížová kontrola na žiadostiach

Na základe aktuálnej situácie v AMS úrad SPPK v tomto týždni oslovil zástupcov PPA s najčastejšími otázkami, ktoré sme zaznamenali od našich členov. Prinášame Vám aj oznámenie PPA o výsledkoch krížovej kontroly na jednotných žiadostiach na rok 2023.

Odbor poľnohospodárstva a služieb SPPK,PPA

22.09.2023

Rokovanie predstaviteľov SPPK v Bruseli

Rokovanie predstaviteľov SPPK v Bruseli

Uskutočnilo sa ďalšie rokovanie Konzorcia s českými agrárnymi samosprávami. Zúčastnili sa ho výkonný podpredseda SPPK Andrej Gajdoš a riaditeľ Odboru poľnohospodárstva a služieb SPPK Ján Baršváry.

Ján Baršváry, Odbor poľnohospodárstva a služeb SPPK

21.09.2023

SPU otvorila nový akademický rok

SPU otvorila nový akademický rok

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre otvorila 18. septembra nový akademický rok 2023/24. Do prvých ročníkov na šiestich fakultách sa zapísalo takmer 1200 študentov.

SPU v Nitre

20.09.2023

Pestovatelia pšenice dostanú kompenzácie za dovozy ukrajinského obilia

Pestovatelia pšenice dostanú kompenzácie za dovozy ukrajinského obilia

Naši pestovatelia pšenice dostanú kompenzáciu za dovozy lacného ukrajinského obilia v celkovej výške 15,7 milióna eur. Termín vyplatenia peňazí je do konca roka. Žiadateľ nemusí podávať žiadnu žiadosť, kompenzácia mu príde automaticky.

TASR

19.09.2023

Spúšťame registráciu projektu Podpor svoj odbor

Spúšťame registráciu projektu Podpor svoj odbor

Začína sa 4. ročník súťažno-vzdelávacej aktivity Podpor svoj odbor. Projektom chceme zvýšiť povedomie mladých ľudí o agropotravinárskych, veterinárnych a lesníckych odboroch, ktoré sa dajú študovať na stredných odborných školách.

Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK

19.09.2023

Krížová kontrola v GSAA, aktuálne otázky a odpovede k AMS

Krížová kontrola v GSAA, aktuálne otázky a odpovede k AMS

Dovoľujeme si dať Vám do pozornosti aktuálne otázky a odpovede PPA k AMS, krížovej kontrole GSAA a aktualizované usmernenie MPRV SR k NV SR č. 436/2022

Odbor poľnohospodárstva a služieb SPPK

18.09.2023

Dovoz a vývoz agropotravinárskych výrobkov v januári až júni 2023

Dovoz a vývoz agropotravinárskych výrobkov v januári až júni 2023

Saldo zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami bolo v januári až júni 2023 pasívne v objeme – 1 106,3 mil. eur. V porovnaní s minulým rokom sa zvýšilo o 132,5 mil. eur /13,6 %/.

Tatiana Belová, Odbor potravinárstva a obchodu

Klúč |  18.09.2023

Vítame rozhodnutie vlády SR

Vítame rozhodnutie vlády SR

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) privítala rozhodnutie vlády SR, ktorá predlžuje zákaz dovozu ukrajinských agrárnych komodít.

Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK

16.09.2023

Do pozornosti

Žatva 2023 - súhrnná správa

Tohtoročná žatva začala 20. júna v najnižšie položených oblastiach Slovenska a skončila 14. septembra v oblasti Tatier.

Usmernenie MPRV SR k poskytovaniu štátnej pomoci - SUCHO

Bolo zverejnené usmernenie MPRV SR k poskytovaniu štátnej pomoci – SUCHO 2022. Usmernenie je adresované a záväzné pre všetkých žiadateľov, ktorým bola v roku 2022 poskytnutá dotácia. 

Blíži sa termín na úhradu poitného

Ročné poistné, na ktoré je možné uplatniť si žiadosť o refundáciu oprávnených poistných nákladov, je potrebné uhradiť najneskôr do 30.9.2023. Žiadateľ je povinný doklad o úhrade predpísaného poistného doručiť Pôdohospodárskej platobnej agentúre najneskôr do 06.10.2023.

Otázky ku kontrole AMS, krížová kontrola na žiadostiach

Na základe aktuálnej situácie v AMS úrad SPPK v tomto týždni oslovil zástupcov PPA s najčastejšími otázkami, ktoré sme zaznamenali od našich členov. Prinášame Vám aj oznámenie PPA o výsledkoch krížovej kontroly na jednotných žiadostiach na rok 2023.

SPU otvorila nový akademický rok

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre otvorila 18. septembra nový akademický rok 2023/24. Do prvých ročníkov na šiestich fakultách sa zapísalo takmer 1200 študentov.

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce