Obnovili sme činnosť poľnohospodárskej sekcie

Obnovili sme činnosť poľnohospodárskej sekcie

Výmena vlády, nutnosť modifikácie Strategického plánu k Spoločnej poľnohospodárskej politike a množstvo ďalších aktuálnych úloh v priebehu roka si vyžiadalo obnoviť činnosť Sekcie poľnohospodárstva a služieb SPPK.

Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK

27.11.2023

Stanoviská MPRV a PPA k uplatneniu vyššej moci pri DPEP 6 a 7, pripomienka AMS

Stanoviská MPRV a PPA k uplatneniu vyššej moci pri DPEP 6 a 7, pripomienka AMS

Dovoľujeme si dať Vám do pozornosti aktuálne otázky našich členov a stanoviská Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Pôdohospodárskej platobnej agentúry.

Martin Rovaš, Odbor poľnohospodárstva a služieb

26.11.2023

Priemerná mesačná mzda zamestnancov v potravinárskom priemysle v 3. štvrťroku 2023

Priemerná mesačná mzda zamestnancov v potravinárskom priemysle v 3. štvrťroku 2023

V 3. štvrťroku 2023 dosiahla priemerná mesačná mzda v potravinárskom priemysle úroveň 1 325 EUR, čo predstavuje zvýšenie priemernej mesačnej mzdy o 122 EUR oproti sledovanému obdobiu v roku 2021.

Tatiana Belová, Odbor potravinárstva a obchodu

Klúč |  24.11.2023

Priemerný evidenčný počet zamestnancov v potravinárskom priemysle v 3. štvrťroku 2023

Priemerný evidenčný počet zamestnancov v potravinárskom priemysle v 3. štvrťroku 2023

V 3. štvrťroku 2023 pracovalo v potravinárskom priemysle 31 881 zamestnancov. Oproti 3. štvrťroku 2022 sa stav zamestnancov znížil o 206 čo predstavuje zníženie o 0,6 %.

Tatiana Belová, Odbor potravinárstva a obchodu

Klúč |  24.11.2023

V Európskom parlamente zvíťazil sedliacky rozum

V Európskom parlamente zvíťazil sedliacky rozum

V Európskej únii sa nateraz nebude dramaticky znižovať množstvo pesticídov v poľnohospodárstve. Rozhodol o tom Európsky parlament, keď včera (22. októbra) odmietol návrh Nariadenia o trvalo udržateľnom používaní prípravkov na ochranu rastlín.

Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK

23.11.2023

Rokovanie Konzorcia českých agrárnych samospráv a SPPK

Rokovanie Konzorcia českých agrárnych samospráv a SPPK

Zúčastnili sme sa ďalšieho rokovania v rámci Konzorcia s českými samosprávnymi organizáciami, ktoré sa týkalo európskych zelených tém.

22.11.2023

Odborné školstvo ide v ústrety modernej doby

Odborné školstvo ide v ústrety modernej doby

Moderné Centrum odborného vzdelávania a prípravy v Zálesí má zvýšiť záujem o agropotravinárske odbory a ukázať smerovanie praktickej výučby v 21. storočí.

Matej Korpáš, Tlačový odbor SPPK

22.11.2023

Nové právne predpisy vyhlásené v Zbierke zákonov SR

Nové právne predpisy vyhlásené v Zbierke zákonov SR

Dovoľujeme si vás informovať o nových právnych predpisoch.

Cyntia Szabová Lehotská, Legislatívno-právny odbor

22.11.2023

Správne rozhodnutie pomôže chovateľom

Správne rozhodnutie pomôže chovateľom

Chovatelia zvierat sa dočkali. Štát ponechá súčasnú 7-dňovú oznamovaciu lehotu, čím zmierni navrhované prísne podmienky chovu zvierat a upustí od prílišnej byrokracie, ktorú pre nich pripravoval.

Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK

22.11.2023

Dovoz a vývoz agropotravinárskych výrobkov od januára do augusta 2023

Dovoz a vývoz agropotravinárskych výrobkov od januára do augusta 2023

Saldo zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami bolo od januára do augusta 2023 pasívne v objeme – 1 537,3 mil. EUR. V porovnaní s minulým rokom sa zvýšilo o 364,2 mil. EUR /31,0 %/.

Tatiana Belová, Odbor potravinárstva a obchodu

Klúč |  21.11.2023

Do pozornosti

Bilancia roka 2023 - 2. časť

Čo priniesol sektoru prvovýroby mlieka rok 2023 a aké majú chovatelia dojníc očakávania od roku 2024?

PF 2024

Predstavenstvo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory praje čitateľom Roľníckych novín pre rok 2024 najmä pevné zdravie a pevnú pôdu pod nohami.

Bilancia roka 2023 - 1. časť

Členovia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory – zväzy a združenia – zhodnotili rok 2023 a predstavili svoje očakávania pre rok 2024.

Súhrn jesenných prác v roku 2023

Pri monitorovaní a vyhodnocovaní jesenných prác vychádza SPPK z informácií získaných od členov SPPK a za okresy, ku ktorým má SPPK údaje.

Slovenské Vianoce

Ani v prípade najkrajších sviatkov roka nemusíme siahať po zahraničnej produkcii, pretože všetko podstatné na štedrovečerný a silvestrovský stôl vedia zabezpečiť slovenskí poľnohospodári a potravinári.

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce