Obhliadnutie sa za Valným zhromaždením Únie potravinárov Slovenska

Obhliadnutie sa za Valným zhromaždením Únie potravinárov Slovenska

Delegáti valného zhromaždenia diskutovali nielen o podpore štátu pre odvetvie, ale aj o cenách potravín.

Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK

06.04.2022

Pripravované webináre

Pripravované webináre

Dovoľujeme si dať Vám do pozornosti webináre, ktoré pripravuje Pôdohospodárska platobná agentúra k podopatreniam 4.1 a 4.2. Webinár k podávaniu jednotných žiadostí o podporu na pôdu pripravuje aj SPPK.

Martin Rovaš, Odbor poľnohospodárstva a služieb

04.04.2022

Jarné práce v roku 2021 za 12. týždeň (aktuálne k 31.03.2022)

Jarné práce v roku 2021 za 12. týždeň (aktuálne k 31.03.2022)

V 11. – 12. týždni, vzhľadom na priaznivé počasie, jarné práce plynule prebiehali na väčšine územia Slovenska s výnimkou najvyššie položených regiónov.

Martin Rovaš, Odbor poľnohospodárstva a služieb

Klúč |  03.04.2022

Komuniké z V4+

Komuniké z V4+

Prečítajte si spoločné komuniké zo stretnutia zástupcov agropotravinárskych komôr a organizácií krajín V4 a Bulharska, Chorvátska, Estónska, Litvy a Rumunska, ktoré sa 31. marca až 1. apríla uskutočnilo v Bratislave.

SPPK

01.04.2022

Rokovanie agropotravinárskych samospráv V4 a regiónu Troch morí - AKTUALIZOVANÉ

Rokovanie agropotravinárskych samospráv V4 a regiónu Troch morí - AKTUALIZOVANÉ

Jednou z nosných tém boli aj následky vojny na Ukrajine na európske agropotravinárstvo. 

Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK

01.04.2022

Komisia zverejnila opatrenia na zvýšenie potravinovej bezpečnosti v EÚ a vo svete

Komisia zverejnila opatrenia na zvýšenie potravinovej bezpečnosti v EÚ a vo svete

Európska komisia zverejnila 23. marca očakávané oznámenie o zabezpečení potravinovej bezpečnosti a posilnení odolnosti potravinových systémov v EÚ a vo svete. Komisia tak reaguje na kumulatívnu krízu v dôsledku vojny na Ukrajine a pandémie Covid-19 a odpovedá na apel lídrov krajín EÚ.

Miroslava Artimová

24.03.2022

Vyhlásenie delegátov Valného zhromaždenia Únie potravinárov Slovenska

Vyhlásenie delegátov Valného zhromaždenia Únie potravinárov Slovenska

Ak štát urýchlene nezasiahne, hrozí nekontrolovateľný rast cien potravín a ešte väčšia závislosť na dovoze potravín zo zahraničia. Zhodli sa dnes delegáti Valného zhromaždenia Únie potravinárov Slovenska.

ÚPS

24.03.2022

Dopady vojny na slovenské agropotravinárstvo

Dopady vojny na slovenské agropotravinárstvo

Neutíchajúci vojnový konflikt na Ukrajine drží v napätí aj slovenských poľnohospodárov a potravinárov. Aký majú názor na aktuálnu situáciu?

Jana Holéciová, Matej Korpáš, SPPK

23.03.2022

Začali sa jarné práce na poliach

Začali sa jarné práce na poliach

Poľnohospodári začali jarné práce na poliach. Jarné plodiny sejú alebo sadia najmä v južne a západne položených regiónoch. Postupne sa pridáva aj sever Slovenska. Poľnohospodári naprieč celým Slovenskom hlásia sucho. Nedostatok vlahy v pôde potvrdzuje aj Slovenský hydrometeorologický ústav.

Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK

23.03.2022

Je pred nami veľmi bohatý a zaujímavý týždeň

Je pred nami veľmi bohatý a zaujímavý týždeň

EÚ chystá zmeny v SPP a pravdepodobne odkladá revíziu smernice o pesticídoch. Krajiny vrátane Slovenska avizujú zmeny v strategických plánoch.

Miroslava Artimová, SPPK

22.03.2022

Do pozornosti

Reakcia prvovýrobcov mlieka na vyhlásenie ministra pôdohospodárstva

Prvovýrobcovia mlieka sa po potvrdení mimoriadnej štátnej pomoci vo výške 10 miliónov eur namiesto požadovaných 35 miliónov eur obávajú o budúcnosť mliečneho sektora na Slovensku.

Výzva na predkladanie Jednotnej žiadosti pre rok 2022, výzvy k štátnej pomoci

PPA zverejnila tri výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci. V prvej môžu žiadatelia predkladať žiadosti na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie, v druhej žiadosti na opatrenie dotácia na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty a v tretej výzve môžu žiadať o dotáciu na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat.

Dovoz a vývoz agropotravinárskych výrobkov v januári 2022

Saldo zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami bolo v januári 2022 pasívne v objeme – 155,2 mil. EUR, v porovnaní s minulým rokom sa zvýšilo o 42,5 mil. EUR /37,7 %/.

Aktuálna zľava na palivové karty - apríl 2022

Na základe zmluvy medzi SPPK a spoločnosťou SLOVNAFT, a.s., natankovali členovia SPPK v uplynulom mesiaci prostredníctvom palivových kariet celkovo 648 773,18 litrov PHM. 

List ministra k podpore agropotravinárstva

Prečítajte si list ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v ktorom predstavil sériu opatrení v rámci pomoci pre potravinárov a poľnohospodárov v dôsledku rastúcich cien potravín a vstupov vo výrobe potravín.

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN