Stanovisko SPPK k schválenej novele zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami

Stanovisko SPPK k schválenej novele zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora nie je stotožnená so schválenou novelou zákona o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami. Sme toho názoru, že aktuálna podoba výrazne oslabí doterajšiu rovnováhu v dodávateľsko-odberateľskom reťazci.

18.05.2021

Medzinárodný deň mlieka

Medzinárodný deň mlieka

Tretí májový utorok sa každoročne nesie v znamení Medzinárodného dňa mlieka. Kravské, ovčie alebo kozie mlieko v sebe skrývajú množstvo benefitov pre ľudský organizmus, vzhľad krajiny a rozvoj regiónov.

SPPK a Slovenské mlieko

18.05.2021

Odborné vzdelávanie a príprava v SDV v školskom roku 2020/2021 - informácia pre zamestnávateľov a školy – aktualizácia dňa 17.5. 2021

Odborné vzdelávanie a príprava v SDV v školskom roku 2020/2021 - informácia pre zamestnávateľov a školy – aktualizácia dňa 17.5. 2021

Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci s Radou zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania v súvislosti s aktuálnou situáciou vydáva informáciu pre poskytovanie praktického vyučovania na pracovisku praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania.

18.05.2021

Ukončovanie študia na SOŠ – opatrenia covid

Ukončovanie študia na SOŠ – opatrenia covid

Absolventská skúška 2021 na strednej odbornej škole, Maturitná skúška 2021 na strednej odbornej škole, Záverečná skúška 2021 na strednej odbornej škole v čase pandémie.

17.05.2021

Česká republika - podmienky vstupu a opatrenia proti šíreniu

Česká republika - podmienky vstupu a opatrenia proti šíreniu

Od 17. mája 2021 je Slovensko pre Česko znova zaradené medzi krajiny s vysokým rizikom nákazy - červené (od 10. mája 2021 - patrilo Slovensko medzi krajiny so stredným rizikom - oranžové).

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí

17.05.2021

Postup a povinnosti pri príchode do SR

Postup a povinnosti pri príchode do SR

Pokiaľ vstúpite na územie Slovenskej republiky od 26. apríla 2021 ste povinní nastúpiť do domácej izolácie do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, zároveň ste povinní absolvovať test na COVID-19 najskôr v ôsmy deň domácej izolácie,

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí

16.05.2021

Dovoz a vývoz agropotravinárskych výrobkov v januári a februári 2021

Dovoz a vývoz agropotravinárskych výrobkov v januári a februári 2021

Saldo zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami v januári a februári 2021 bolo pasívne v objeme – 212,6 mil. EUR, v porovnaní s minulým rokom sa znížilo o 67,6 mil. EUR /24,1 %/.

Henrieta Vrábľová, Odbor potravinárstva a obchodu

Klúč |  14.05.2021

Jarné práce v roku 2021 za 18. týždeň

Jarné práce v roku 2021 za 18. týždeň

V 18. týždni finišoval výsev slnečnice (99 %), kukurice na zrno (94 %), kukurica na siláž je vysiata na 74 %, sója na 58 %.

Martin Rovaš, Odbor poľnohospodárstva a služieb

Klúč |  14.05.2021

Niekoľko faktov o živočíšnej výrobe a emisiách

Niekoľko faktov o živočíšnej výrobe a emisiách

V médiách sa čoraz častejšie objavujú informácie, že „dobytok prispieva k znečisťovaniu ovzdušia viac ako spaľovacie motory áut“, resp. že „priveľa hovädzieho dobytka znamená aj priveľa metánu“.

Miroslava Artimová

13.05.2021

Na podanie jednotnej žiadosti ostáva poľnohospodárom už len niekoľko dní

Na podanie jednotnej žiadosti ostáva poľnohospodárom už len niekoľko dní

Termín na podanie je 15. mája. Keďže tento deň pripadne na deň pracovného pokoja, posledným dňom podávania žiadosti bude 17. máj 2021.

MPRV SR

13.05.2021

Do pozornosti

Minister Mičovský požiadal o stiahnutie svojej demisie

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský sa rozhodol stiahnuť svoju demisiu. Odôvodnil to množstvom podporných vyhlásení na jeho adresu, ktoré ho presvedčili, aby "neutekal z boja" a vo funkcii pokračoval.

Jarné práce v roku 2021 za 21. týždeň

Po 21. týždni sú osevy jarných plodín ukončené na 99 % územia Slovenska. Oziminy sú v relatívne dobrom stave. Problémy s ošetrovaním ozimín, ale v niektorých oblastiach aj so zakladaním porastov jarín a hospodárením na trvalých trávnych porastoch spôsobuje podmáčanie pozemkov.

Porovnanie pozícií Rady a EP v hlavných nedoriešených bodoch po “jumbo” trialógu

Pozrite si nariadenie o strategických plánoch: Porovnanie pozícií Rady a Európskeho parlamentu v hlavných nedoriešených bodoch po “jumbo” trialógu.

Spoločná poľnohospodárska politika stále bez dohody

Poľnohospodársky zväz ČR, Agrárna komora ČR a Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora sú sklamané z neuzatvorenia dohody o budúcich pravidlách Spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Zvýšenie efektivity produkcie je kľúčové pre zníženie emisií metánu z chovu hospodárskych zvierat

Úsilie o zníženie množstva skleníkových plynov na kilogram živočíšnej bielkoviny má väčší vplyv na zmierňovanie zmien klímy ako presviedčať ľudí, aby jedli menej mäsa, vajec a mliečnych výrobkov.

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce