Zamestnávanie cudzincov tretích krajín - aktuálna legislatíva

Zamestnávanie cudzincov tretích krajín - aktuálna legislatíva

Dávame Vám do pozornosti odbornú konferenciu Zamestnávanie cudzincov tretích krajín – aktuálna legislatíva platná od 1.4.2022, pripravované zmeny - pohľad inšpekcie, cudzineckej polície a úradu práce vrátane zamestnávania občanov Ukrajiny, ktorá sa uskutoční online formou 22. marca 2022.

Eseminare

17.03.2022

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre je členom SPPK

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre je členom SPPK

Dlhoročné partnerstvo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a SPPK sa spečatilo členstvom univerzity v SPPK. V rozhovore s rektorkou Klaudiou Halászovou sa dozviete, v akých oblastiach vidí priestor na spoluprácu.

Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK

16.03.2022

Družstevné podielnické listy

Družstevné podielnické listy

K odpredaju družstevných podielnických listov sa uskutočnilo stretnutie, ktorého sa zúčastnili aj zástupcovia Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.

Legislatívny odbor SPPK

15.03.2022

Obmedzenia pre hromadné podujatia

Obmedzenia pre hromadné podujatia

S účinnosťou od 14. marca 2022 sa ruší Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 24/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí.

ÚVZ SR

14.03.2022

Cestovanie do SR – eHranica

Cestovanie do SR – eHranica

Povinnosť registrácie prostredníctvom formulára eHranica platí pre každý vstup osoby na územie Slovenskej republiky s výnimkami.

ÚVZ SR

14.03.2022

Dovoz a vývoz agropotravinárskych výrobkov za rok 2021

Dovoz a vývoz agropotravinárskych výrobkov za rok 2021

Saldo zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami bolo v roku 2021 pasívne v objeme -1724,9 mil. eur. V porovnaní s minulým rokom sa zvýšilo o 123,2 mil. eur (7,7 %).

Henrieta Vrábľová, Odbor potravinárstva a obchodu

Klúč |  14.03.2022

Potravinová bezpečnosť je opäť strategická a dôležitá

Potravinová bezpečnosť je opäť strategická a dôležitá

Agropotravinárska produkcia v EÚ a na celom svete, ktorá nie a nie sa vymaniť zo sekundárnych dopadov pandémie (napr. v podobe rastúcich cien vstupov), bude vážne zasiahnutá ruskou agresiou na Ukrajine.

Miroslava Artimová

14.03.2022

Ruská agresia na Ukrajine a trhy s obilím a hnojivami

Ruská agresia na Ukrajine a trhy s obilím a hnojivami

Globálna ponuka obilnín bola napätá už pred vojnou. Ponúkame niekoľko grafov, ktoré ukazujú vývoj spotreby a zásob pšenice, kukurice či sóje. Okrem toho nájdete v článku aj graf zobrazujúci vývoj cien plynu a hnojív.

Miroslava Artimová

13.03.2022

Rusko-ukrajinský konflikt: čo to znamená pre trhy s obilím a olejnatými semenami

Rusko-ukrajinský konflikt: čo to znamená pre trhy s obilím a olejnatými semenami

Smutné udalosti, ktoré vidíme na Ukrajine, priniesli otázku potravinovej bezpečnosti do centra pozornosti. Narušenia dodávateľských reťazcov vytlačili ceny obilia na viacročné maximá. Kvôli neistote ohľadom výhľadu dodávok a vzhľadom na dôležitosť Ruska a Ukrajiny pre trhy s obilím, zostanú ceny zvýšené a volatilné.

Miroslava Artimová

13.03.2022

V Ranných správach RTVS

V Ranných správach RTVS

Ako vplýva vojna na Ukrajine na agropotravinárstvo? O jej vplyve na ceny a aj o pomoci pre Ukrajincov sme rozprávali v televíznom štúdiu.

Tlačový odbor SPPK

10.03.2022

Do pozornosti

Jarné práce v roku 2021 za 14. týždeň (aktuálne k 14.04.2022)

Mierne až výrazné sucho sa aktuálne nachádza len na juhozápadnom Slovensku. Výrazné sucho je na 5 % celkovej plochy a nachádza sa na juhozápade Podunajskej nížiny.

Reakcia prvovýrobcov mlieka na vyhlásenie ministra pôdohospodárstva

Prvovýrobcovia mlieka sa po potvrdení mimoriadnej štátnej pomoci vo výške 10 miliónov eur namiesto požadovaných 35 miliónov eur obávajú o budúcnosť mliečneho sektora na Slovensku.

Výzva na predkladanie Jednotnej žiadosti pre rok 2022, výzvy k štátnej pomoci

PPA zverejnila tri výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci. V prvej môžu žiadatelia predkladať žiadosti na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie, v druhej žiadosti na opatrenie dotácia na kontrolu úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty a v tretej výzve môžu žiadať o dotáciu na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat.

Dovoz a vývoz agropotravinárskych výrobkov v januári 2022

Saldo zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami bolo v januári 2022 pasívne v objeme – 155,2 mil. EUR, v porovnaní s minulým rokom sa zvýšilo o 42,5 mil. EUR /37,7 %/.

Aktuálna zľava na palivové karty - apríl 2022

Na základe zmluvy medzi SPPK a spoločnosťou SLOVNAFT, a.s., natankovali členovia SPPK v uplynulom mesiaci prostredníctvom palivových kariet celkovo 648 773,18 litrov PHM. 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN