Spustili sme 3. ročník projektu Slovenské Vianoce

Spustili sme 3. ročník projektu Slovenské Vianoce

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora odštartovala ďalší ročník projektu Slovenské Vianoce. Projektom chceme ukázať, že klasické Vianoce sa dajú vyčarovať aj výlučne so slovenských potravín.

Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK

13.12.2022

Poslanci sa napriek upozorneniam postarali o ďalší rast inflácie

Poslanci sa napriek upozorneniam postarali o ďalší rast inflácie

Potravinárska komora Slovenska, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Slovenská aliancia moderného obchodu a Zväz obchodu SR vyjadrujú rozčarovanie nad schválením novely Zákonníka práce poslancami NR SR.

PKS, SPPK, SAMO, ZO SR

08.12.2022

Svetové ceny potravín zostali v novembri stabilné

Svetové ceny potravín zostali v novembri stabilné

V minulom mesiaci klesali svetové ceny obilnín, mliečnych výrobkov a mäsa. Tieto poklesy kompenzovali stúpajúce ceny rastlinných olejov a cukru. Medziročne je index cien potravín o 0,3% vyšší.

Matej Korpáš, Tlačový odbor

06.12.2022

Strategický plán myslí na špeciálnu rastlinnú výrobu viac ako nikdy predtým

Strategický plán myslí na špeciálnu rastlinnú výrobu viac ako nikdy predtým

Pestovatelia združení v Zemiakarskom a zeleninárskom zväze SR, Ovocinárskej únii SR a Zväze vinohradníkov a vinárov Slovenska (členovia SPPK) sa na začiatku decembra stretli na tradičnom seminári v Mojmírovciach, na ktorom opäť diskutovali o budúcnosti špeciálnej rastlinnej výroby na Slovensku.

Matej Korpáš, Tlačový odbor

05.12.2022

Výzva MH SR - dotácia na kompenzáciu vysokých cien energie

Výzva MH SR - dotácia na kompenzáciu vysokých cien energie

Dotácia je určená na kompenzáciu vysokých cien energie pre všetky subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť. Lehota na predkladanie žiadostí je do 22.12.2022.

MH SR

02.12.2022

Informačné dni ku schválenému Strategickému plánu SPP 2023 - 2027

Informačné dni ku schválenému Strategickému plánu SPP 2023 - 2027

MPRV SR organizuje pri príležitosti oficiálneho schválenia Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023 - 2027 (SPP) informačné dni v regiónoch. Cieľom bude prezentácia schváleného Strategického plánu a jeho jednotlivých intervencií.

Národná sieť rozvoja vidieka SR

02.12.2022

Sadzobník platieb na rok 2022

Sadzobník platieb na rok 2022

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vydalo vo vestníku oznámenie o sumách sadzieb viazaných a oddelených priamych platieb na rok 2022.

MPRV SR

01.12.2022

Predstavenstvo SPPK s ministrom o Strategickom pláne

Predstavenstvo SPPK s ministrom o Strategickom pláne

„Veríme, že vďaka Strategickému plánu dosiahneme to, čo potrebujeme,“ uviedol pred členmi Predstavenstva SPPK minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan.

Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK

30.11.2022

List predsedu SPPK k návrhu nariadenia o udržateľnom používaní prípravkov na ochranu rastlín

List predsedu SPPK k návrhu nariadenia o udržateľnom používaní prípravkov na ochranu rastlín

Ochrana rastlín v dnešnej dobe slúži potravinovej bezpečnosti. Najmä v súčasnej krízovej situácii by zásobovanie cenovo dostupnými potravinami malo mať najvyššiu prioritu, aby občania nestáli pred rozhodnutím či sa najesť alebo si zakúriť (eat or heat). Prečítajte si list predsedu SPPK rezortnému ministrovi, v ktorom upozorňujeme na minimálne tri závažné oblasti návrhu nariadenia SUR.

Odbor poľnohospodárstva a služieb SPPK

30.11.2022

MPRV SR pripravuje cielenú pomoc pre subjekty poľnohospodárskej prvovýroby, rybolovu a akvakultúry

MPRV SR pripravuje cielenú pomoc pre subjekty poľnohospodárskej prvovýroby, rybolovu a akvakultúry

NPPC v rámci príprav na realizáciu schémy štátnej pomoci vypracovalo pre potenciálnych žiadateľov INFORMATÍVNU KALKULAČKU, ktorá umožňuje vypočítať indikatívnu výšku pomoci na základe vstupných údajov zadaných žiadateľom.

NPPC

30.11.2022

Do pozornosti

Svetové ceny rastlinných olejov sú 25 % pod úrovňou spred roka

V januári klesali svetové ceny rastlinných olejov, mliečnych výrobkov a cukru. Obilniny a mäso zostali prevažne stabilné. Celkovo klesli svetové ceny o 17,9 % zo svojho maxima z marca 2022.

Pestovatelia a producenti cukru zabojovali o čo najvyššiu sebestačnosť

Sebestačnosť v produkcii cukru je po aktuálnej sezóne na úrovni približne 90%. Nižšiu produkciu cukru sme dosiahli kvôli extrémnemu suchu, ktoré vlani výrazne potrápilo pestovateľov.

Výzva na predkladanie žiadostí o bezodplatné poskytnutie vysokokvalitných embryí holštajnsko-frízskeho dobytka v rámci Operačného programu integrovaná infraštruktúra

SPU v Nitre ako výskumný partner Slovenských biologických služieb, a.s., v súvislosti s realizáciou a implementáciou projektu Nukleus „Tvorba nukleových stád dojníc s požiadavkou na vysoký zdravotný status cestou využitia genomickej selekcie, inovatívnych biotechnologických metód a optimálneho manažmentu chovu“, vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o bezodplatné poskytnutie vysokokvalitných embryí holštajnsko-frízskeho dobytka.

Inflácia a jej vývoj: indexy spotrebiteľských cien za rok 2022

V priemere za celý rok 2022 spotrebiteľské ceny medziročne vzrástli o 12,8 %. Rast cien sa v minulom roku výrazne zdynamizoval, inflácia v roku 2021 dosiahla 3,2 %, a od roku 2005 ani raz neprekročila hranicu 5 %. Pri potravinách sa ceny zvýšili o 19,3 %

Opatrenia proti šíreniu AMO zaberajú

V domácich chovoch ošípaných na Slovensku sa africký mor ošípaných nevyskytol viac ako 6, resp. 12 mesiacov, čo znamená, že z mapy výskytu AMO zmizli ďalšie ,,červené" okresy.

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce