SPPK pripomienkovala Strategický plán

SPPK pripomienkovala Strategický plán

Podali sme 64 pripomienok, čo svedčí o vysokom záujme našich členov o túto problematiku.

SPPK

14.01.2022

Aktualita: K výzve pre potravinárov

Aktualita: K výzve pre potravinárov

Potravinári môžu od 14.1.2022 predkladať žiadosti o projektové podpory pri Výzve č. 51 podopatrenie 4.2.

SPPK

13.01.2022

Aktuálna zľava na palivové karty - január 2022

Aktuálna zľava na palivové karty - január 2022

Na základe zmluvy medzi Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou a spoločnosťou SLOVNAFT, a.s., natankovali počas decembra naši členovia 523 394,63 litrov PHM prostredníctvom palivových kariet.

Matej Korpáš, Tlačový odbor

10.01.2022

Obvyklá výška nájomného - evidencia o dohodnutom a zaplatenom nájomnom

Obvyklá výška nájomného - evidencia o dohodnutom a zaplatenom nájomnom

Dovoľujeme si upriamiť Vašu pozornosť na skutočnosť, že v zmysle § 14 ods. 3  zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, je nájomca poľnohospodárskej pôdy povinný viesť a uchovávať evidenciu o dohodnutom a zaplatenom nájomnom za pozemky podľa katastrálnych území k 31. decembru a údaje a informácie z tejto evidencie poskytnúť okresnému úradu každoročne do 31. januára nasledujúceho roka.

Cyntia Lehotská, Legislatívny odbor

10.01.2022

Svetové ceny potravín sú medziročne vyššie o 28,1%

Svetové ceny potravín sú medziročne vyššie o 28,1%

Z pohľadu celého roka dosiahol index cien FAO hodnotu 125,7 bodu, čo je až o 27,6 bodu (28,1 %) viac ako v predchádzajúcom roku. Všetky podindexy boli v priemere výrazne vyššie ako v predchádzajúcom roku. Historické maximum sme zaznamenali pri rastlinných olejoch.

Matej Korpáš, Tlačový odbor

07.01.2022

Schvaľovací proces Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023-2027

Schvaľovací proces Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023-2027

Schvaľovací proces zahŕňa predbežné pripomienkové konanie, medzirezortné pripomienkové konanie, rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR a rokovanie vlády SR. Dokument bude taktiež predložený Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

MPRV SR

05.01.2022

Vládu musíme presvedčiť o našej pravde

Vládu musíme presvedčiť o našej pravde

Novoročný rozhovor s predsedom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emilom Machom o bilancii a aj výzvach komory pre rok 2022.

Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK

05.01.2022

Bilancia roka 2021 - časť III.

Bilancia roka 2021 - časť III.

V poslednej časti zhodnotenia roka 2021 sa k pozitívam, negatívam a výzvam pre rok 2022 vyjadria olejninári a prvovýrobcovia mlieka.  

Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK

03.01.2022

Krásne Vianoce a PF 2022 želá Predstavenstvo SPPK

Krásne Vianoce a PF 2022 želá Predstavenstvo SPPK

Pokojné prežitie vianočných sviatkov prajú aj členovia Predstavenstva Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.

Predstavenstvo SPPK

23.12.2021

Platobná agentúra už vyplatila na zelenú naftu takmer 26 miliónov eur

Platobná agentúra už vyplatila na zelenú naftu takmer 26 miliónov eur

"Okrem štátnej pomoci formou „zelenej nafty“ poslala PPA poľnohospodárom, vinárom, včelárom a lesníkom aj celú dotáciu na „minimálnu pomoc na účasť spracovateľa na výstave“ vo výške viac ako 142.000 eur, v rámci štátnej pomoci na platby poistného v poľnohospodárskej prvovýrobe bola žiadateľom vyplatená dotácia vo výške 5,9 milióna eur," informuje PPA

PPA

22.12.2021

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN