Školenie k Výzve č. 51/PRV/2021

Školenie k Výzve č. 51/PRV/2021

Školenie organizuje Agentúra pre rozvoj vidieka v spolupráci s MPRV SR.

SPPK

17.01.2022

SPPK pripomienkovala Strategický plán

SPPK pripomienkovala Strategický plán

Podali sme 64 pripomienok, čo svedčí o vysokom záujme našich členov o túto problematiku.

SPPK

14.01.2022

Aktualita: K výzve pre potravinárov

Aktualita: K výzve pre potravinárov

Potravinári môžu od 14.1.2022 predkladať žiadosti o projektové podpory pri Výzve č. 51 podopatrenie 4.2.

SPPK

13.01.2022

Aktuálna zľava na palivové karty - január 2022

Aktuálna zľava na palivové karty - január 2022

Na základe zmluvy medzi Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou a spoločnosťou SLOVNAFT, a.s., natankovali počas decembra naši členovia 523 394,63 litrov PHM prostredníctvom palivových kariet.

Matej Korpáš, Tlačový odbor

10.01.2022

Obvyklá výška nájomného - evidencia o dohodnutom a zaplatenom nájomnom

Obvyklá výška nájomného - evidencia o dohodnutom a zaplatenom nájomnom

Dovoľujeme si upriamiť Vašu pozornosť na skutočnosť, že v zmysle § 14 ods. 3  zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, je nájomca poľnohospodárskej pôdy povinný viesť a uchovávať evidenciu o dohodnutom a zaplatenom nájomnom za pozemky podľa katastrálnych území k 31. decembru a údaje a informácie z tejto evidencie poskytnúť okresnému úradu každoročne do 31. januára nasledujúceho roka.

Cyntia Lehotská, Legislatívny odbor

10.01.2022

Svetové ceny potravín sú medziročne vyššie o 28,1%

Svetové ceny potravín sú medziročne vyššie o 28,1%

Z pohľadu celého roka dosiahol index cien FAO hodnotu 125,7 bodu, čo je až o 27,6 bodu (28,1 %) viac ako v predchádzajúcom roku. Všetky podindexy boli v priemere výrazne vyššie ako v predchádzajúcom roku. Historické maximum sme zaznamenali pri rastlinných olejoch.

Matej Korpáš, Tlačový odbor

07.01.2022

Schvaľovací proces Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023-2027

Schvaľovací proces Strategického plánu Spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023-2027

Schvaľovací proces zahŕňa predbežné pripomienkové konanie, medzirezortné pripomienkové konanie, rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR a rokovanie vlády SR. Dokument bude taktiež predložený Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

MPRV SR

05.01.2022

Vládu musíme presvedčiť o našej pravde

Vládu musíme presvedčiť o našej pravde

Novoročný rozhovor s predsedom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emilom Machom o bilancii a aj výzvach komory pre rok 2022.

Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK

05.01.2022

Bilancia roka 2021 - časť III.

Bilancia roka 2021 - časť III.

V poslednej časti zhodnotenia roka 2021 sa k pozitívam, negatívam a výzvam pre rok 2022 vyjadria olejninári a prvovýrobcovia mlieka.  

Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK

03.01.2022

Krásne Vianoce a PF 2022 želá Predstavenstvo SPPK

Krásne Vianoce a PF 2022 želá Predstavenstvo SPPK

Pokojné prežitie vianočných sviatkov prajú aj členovia Predstavenstva Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.

Predstavenstvo SPPK

23.12.2021

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN