Rokovala Únia potravinárov Slovenska

Rokovala Únia potravinárov Slovenska

Jednou z hlavných tém stretnutia bolo zvyšovanie nákladov v potravinárskom spracovateľskom odvetví.

Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK

18.02.2022

Webinár k podávaniu žiadostí na doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky na rok 2022

Webinár k podávaniu žiadostí na doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky na rok 2022

SPPK pripravuje pre svojich členov (aj nečlenov) webinár k podávaniu žiadostí na doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky na rok 2022, s cieľom predchádzať chybám pri podávaní žiadostí. Školenie sa uskutoční online formou v pondelok 21. februára o 13:30 hod.

Martin Rovaš, Odbor poľnohospodárstva a služieb

18.02.2022

Školenie poľnohospodárov V4 v technikách ochrany životného prostredia a hospodárenia s pôdnou vodou

Školenie poľnohospodárov V4 v technikách ochrany životného prostredia a hospodárenia s pôdnou vodou

V roku 2020 skupina štyroch univerzít s poľnohospodárskym zameraním v štátoch Visegradskej štvorky vytvorila teoretickú platformu realizácie projektu „Zvýšenie povedomia, vzdelávania a zlepšenia regionálnych stratégií v oblasti ochrany životného prostredia, zmeny klímy a udržateľného rozvoja“.

SPÚ v Nitre

18.02.2022

Slovenskí vinári: Obchodníci zneužili pandémiu, profitujú zo svojho dominantného postavenia

Slovenskí vinári: Obchodníci zneužili pandémiu, profitujú zo svojho dominantného postavenia

Obchodné reťazce postupne zvyšujú predajné ceny slovenských vín, našim vinárom sa však ceny, za ktoré predávajú víno obchodníkom nezvýšili už tri roky po sebe. Obchodníci v čase pandémie profitujú zo svojho dominantného postavenia v dodávateľsko-odberateľskom vzťahu, a tak likvidujú slovenských výrobcov vín.

Zväz vinohradníkov a vinárov Slovenska

16.02.2022

Na návšteve: U člena Predstavenstva SPPK Igora Jakubičku

Na návšteve: U člena Predstavenstva SPPK Igora Jakubičku

„Jeden z mojich kamarátov predsedov, ktorý úplne zrušil živočíšnu výrobu pred 20 rokmi, tvrdí, že predsedovia, ktorí robia dlhodobo vedome stratu v živočíšnej výrobe, by mali byť trestne stíhaní. Takže ja a aj mnohí ďalší poľnohospodári by sme mali byť podľa tohto tvrdenia už dávno v base,“ hovorí predseda PD DEVIO Nové Sady a člen Predstavenstva SPPK Igor Jakubička.

Matej Korpáš, Tlačový odbor

16.02.2022

Podpor svoj odbor - 2. ročník

Podpor svoj odbor - 2. ročník

SPPK pokračuje v motivovaní žiakov ZŠ k štúdiu na stredných odborných školách agropotravinárskeho zamerania. Druhý ročník projektu Podpor svoj odbor finišuje s vyhodnotením samotnej súťažnej časti projektu a aj s ochutnávkou natočených videí medzi žiakmi ZŠ. 

Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK

16.02.2022

Osobitný režim pre sektor poľnohospodárstva a potravinárstva

Osobitný režim pre sektor poľnohospodárstva a potravinárstva

Podľa vyhlášky ÚVZ SR č. 7/2022 spadajú osoby pôsobiace v sektore poľnohospodárstva, potravinárstva a obchodu s potravinami do osobitného režimu. Platí teda pre nich výnimka z karantény. Doplnenie pracovníkov v agropotravinárstve do osobitného režimu došlo po požiadavke predsedu SPPK na krízovom štábe MPRV SR 1.2. 2022.

SPPK

16.02.2022

O budúcej SPP pri okrúhlom stole s ministrom a europoslancami

O budúcej SPP pri okrúhlom stole s ministrom a europoslancami

Na pôde ministerstva pôdohospodárstva sa dnes uskutočnilo stretnutie venované budúcnosti slovenského poľnohospodárstva v Európskej únii. Diskusie sa zúčastnili vedúci predstavitelia rezortného ministerstva, samosprávnych organizácií a slovenskí europoslanci. Slovenskú poľnohospodársku a potravinársku komoru zastupoval jej predseda Emil Macho.

Matej Korpáš, Tlačový odbor

15.02.2022

Plán práce vlády SR na rok 2022

Plán práce vlády SR na rok 2022

Vláda schválila plán práce na rok 2022. Žiadame preto členov SPPK o zaslanie informácie ku konkrétnym častiam materiálu, ku ktorým je potrebné vykonať konzultácie.

SPPK

15.02.2022

Všeobecné povolenie na použitie neekologického rastlinného množiteľského materiálu v EPV v SR

Všeobecné povolenie na použitie neekologického rastlinného množiteľského materiálu v EPV v SR

ÚKSÚP odbor ovocinárstva a ekologickej poľnohospodárskej výroby vydal pre všetkých prevádzkovateľov EPV všeobecnú výnimku na použitie neekologického rastlinného množiteľského materiálu v ekologickej poľnohospodárskej výrobe na druhy uvedené v zozname.

ÚKSÚP

15.02.2022

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN