Opatrenia ÚKSÚP na zabránenie šírenia ochorenia COVID - 19

Na základe aktuálnych opatrení prijatých v Slovenskej republike v súvislosti s výskytom a šírením ochorenia COVID – 19 (koronavírus) a vo všeobecnom záujme eliminovať riziko nákazy a šírenie tejto prenosnej choroby, ÚKSÚP zavádza do odvolania tieto opatrenia:
 
1. Nepovoleným osobám je vstup do areálu ÚKSÚP zakázaný.
2. Žiadame žiadateľov, aby svoje podania (žiadosti či iné papierové dokumenty) zasielali výlučne elektronicky (elektronická schránka - Slovensko.sk) alebo prostredníctvom poštového podniku a ďalšiu komunikáciu s ÚKSÚP realizovali výlučne dištančne (elektronicky, mailom, poštou, telefonicky).
3. Podateľňa je pre verejnosť zatvorená. V nevyhnutných situáciách sú na každom pracovisku ÚKSÚP pri vstupe do areálu umiestnené viditeľne označené schránky, do ktorých môžu žiadatelia v rámci úradných hodín ÚKSÚP vhadzovať svoje podania. Osobným podaniam nebudú potvrdzované prevzatia!
4. Do 31.03.2020 ÚKSÚP prerušuje všetky výberové konania.
5. Výnimky na neekologické osivo
Žiadame žiadateľov o udelenie výnimky na použitie osiva a/alebo vegetatívneho množiteľského materiálu, ktorý nebol získaný metódou ekologickej poľnohospodárskej výroby na základe nariadenia Komisie (ES) č. 889/2008 čl. 45 ods. 5, aby sa o vybavení svojej žiadosti informovali výlučne elektronicky na e-mailových adresách:
[email protected] a [email protected].
Dňom 12.03.2020 boli pozastavené možnosti prednostného vybavovania žiadostí.
6. Prijímanie externých vzoriek
Počnúc dňom 23.03.2020 až do odvolania ÚKSÚP prijíma vzorky do svojich laboratórií len v urgentných prípadoch.
 
Z dôvodu momentálnej obmedzenej personálnej kapacity jednotlivých pracovísk sa musí žiadateľ minimálne 2 dni vopred informovať o možnosti prijatia vzorky na uvedených kontaktoch.
 

 

 

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce GRANDEN