Zverejnenie usmernenia č. 4 K VÝZVE OPVAI-MH/DP/2016/1.2.2-02

Zverejnenie usmernenia č. 4 K VÝZVE OPVAI-MH/DP/2016/1.2.2-02

Ministerstvo hospodárstva SR v rámci operačného programu Výskum a inovácie vydalo Usmernenie č. 4 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu inovácií a technologického transferu.

Ministerstvo hospodárstva SR

04.05.2017

Agra poisťovňa o mrazoch

Agra poisťovňa o mrazoch

Extrémy počasia opäť na ťahu, existuje ale riešenie.

Ing. Dalibor Bán, riaditeľ Agra poisťovne

04.05.2017

Slávnostné pasovanie nového veľmajstra Slovenského Rádu rytierov destilátov

Slávnostné pasovanie nového veľmajstra Slovenského Rádu rytierov destilátov

V Hronskom Beňadiku sa 29. apríla 2017 uskutoční slávnostný akt pasovania nového veľmajstra Slovenského Rádu rytierov destilátov spolu s pasovaním nových členov Rádu.

Slovenský Rád rytierov destilátov

24.04.2017

S agromanažérmi o výrobe, obchode a zákazníkoch

S agromanažérmi o výrobe, obchode a zákazníkoch

Vďaka spolupráci s SPPK sa 20. apríla uskutočnila diskusia odborníkov z agromanažérskej praxe a vysokoškolákov z Nitry.

Prof. Dr. Ing. Elena Horská, dekanka Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre

24.04.2017

Otváranie Demänovky

Otváranie Demänovky

Pozývame Vás na podujatie Otváranie Demänovky, ktoré sa uskutoční 5. mája 2017 v areáli Strednej odbornej školy polytechnickej v Liptovskom Mikuláši.

LPPK Liptovský Mikuláš

24.04.2017

Aprílové mrazy očami fotografa

Aprílové mrazy očami fotografa

Pozrite si fotografie z nočnej záchrany budúcej úrody vo Veselom pri Piešťanoch.

Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK

21.04.2017

Začína sa súťaž o Najkrajší chotár 2017

Začína sa súťaž o Najkrajší chotár 2017

V tomto roku vstupuje súťaž – mladšia sestra súťaže Top Agro – do 17 ročníka. Odborná komisia bude opäť hľadať TOP chotár v dvoch kategóriách – malé farmy (do 500 ha) a veľké farmy (od 500 ha).

Soňa Ludvighová, Klub poľnohospodárskych novinárov

20.04.2017

Predaj nelegálnych prípravkov na ochranu rastlín

Predaj nelegálnych prípravkov na ochranu rastlín

Podľa zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je možné uvádzať na trh len prípravky autorizované a povolené Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym.

MPRV SR

20.04.2017

Dotazník k príprave SPP po roku 2020

Dotazník k príprave SPP po roku 2020

SPPK pripravila pre svojich členov ako pomôcku predvyplnený dotazník tak, ako to navrhuje Úrad SPPK. Budeme radi, ak ho vyplní čo najviac slovenských poľnohospodárov, pretože spoločná poľnohospodárska politika a jej budúcnosť sa nás bytostne týkajú.

Úrad SPPK

19.04.2017

Slovenským zeleninárom sa podarilo vytvoriť jednotné združenie

Slovenským zeleninárom sa podarilo vytvoriť jednotné združenie

18. apríla 2017 sa v Maduniciach uskutočnilo Valné zhromaždenie Zväzu zeleninárov a zemiakarov Slovenska (ZZZS). Vďaka zlúčeniu Zväzu integrovanej produkcie zeleniny a Zeleninárskej únie Slovenska sa tak po dlhom čase podarilo zjednotiť 80% pestovateľov a výrobcov zeleniny na Slovensku.

Zväz zeleninárov a zemiakarov Slovenska

19.04.2017

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce