Kalendár veľtrhov a výstav 2017

Kalendár veľtrhov a výstav 2017

MPRV SR zverejnilo kalendár veľtrhov a výstav na rok 2017.

MPRV SR

22.05.2017

Podnikatelia pokladajú vládne opatrenia za populizmus

Podnikatelia pokladajú vládne opatrenia za populizmus

Prieskum Podnikateľskej aliancie Slovenska ukázal odpor najmä k povinným trinástym platom a zvyšovaniu minimálnej mzdy.

PAS

22.05.2017

Zeleninári a pestovatelia zemiakov na stretnutí s MPRV SR

Zeleninári a pestovatelia zemiakov na stretnutí s MPRV SR

Slovenská zelenina je kvalitná, agrorezort jej chce na pultoch viac.

MPRV SR

19.05.2017

Jarné práce v 19. týždni

Jarné práce v 19. týždni

V 19. týždni sa zásobenie pôdy vlahou zlepšilo takmer celom území Slovenska, a to vďaka zrážkam, ktoré padli na väčšine územia krajiny.

Martin Rovaš, SPPK

Klúč |  18.05.2017

Môžu slovenskí potravinári stratiť svoju schopnosť konkurovať dovážaným potravinám?

Môžu slovenskí potravinári stratiť svoju schopnosť konkurovať dovážaným potravinám?

Slovenskí potravinári upozorňujú na negatívne dôsledky ďalších zmien v odpadovej legislatíve, ktoré výrazne negatívne zasiahnu do ekonomiky potravinárskych podnikov zvýšením nákladov na zabezpečenie triedenia a zhodnocovania odpadov z obalov, čo reálne pocítia aj spotrebitelia na cenách slovenských potravín a ich dostupnosti pre zákazníka.

Jana Holéciová, hovorkyňa SPPK

16.05.2017

Oznámenie MPRV SR o posunutí konečného termínu na podávanie jednotných žiadostí

Oznámenie MPRV SR o posunutí konečného termínu na podávanie jednotných žiadostí

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR RV SR v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 2017/807 z 11. mája 2017 zverejneného v Úradnom vestníku EÚ dňa 12. mája 2017 určuje 30. máj 2017 ako konečný dátum na podávanie jednotnej žiadosti na rok 2017.

PPA

12.05.2017

Predĺži sa termín podávania jednotných žiadostí?

Predĺži sa termín podávania jednotných žiadostí?

Európska komisia vyjadrila súhlas s možnosťou podávať jednotné žiadosti aj po 15. máji.

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

Klúč |  12.05.2017

Prehľad pripravovaných legislatívnych zmien súvisiacich s poľnohospodárskou pôdou

Prehľad pripravovaných legislatívnych zmien súvisiacich s poľnohospodárskou pôdou

Informácie o legislatívnych návrhoch v oblasti pozemkového práva, ktoré sú v súčasnosti v legislatívnom procese.

Legislatívny odbor SPPK

11.05.2017

List ministerke k problémom s aplikáciou GSAA

List ministerke k problémom s aplikáciou GSAA

Jednotná žiadosť o priame podpory neúmerne zaťažuje poľnohospodárov. SPPK v liste žiada pani ministerku o prijatie účinných opatrení, ktoré môžu predísť sankciám súvisiacim s podávaním žiadostí.

SPPK

Klúč |  10.05.2017

Koncepcia rozvoja poľovníctva v SR

Koncepcia rozvoja poľovníctva v SR

Týmto si Vás dovoľujeme informovať o materiáli predloženom na medzirezortné pripomienkové konanie. Ide o návrh "Koncepcia rozvoja poľovníctva v Slovenskej republike – národný program rozvoja poľovníctva a zachovania genofondu voľne žijúcej zveri". Termín na zaslanie pripomienok: 18.05.2017

Legislatívny odbor SPPK

10.05.2017

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce