Kynológia, chov koní, jazdectvo, rybárstvo, agropodnikanie - farmárstvo

Spojená škola, SNP 30, Ivanka pri Dunaji

História školy

SOŠ v Ivanke pri Dunaji jestvuje od r. 1961. V priebehu svojej existencie zmenila niekoľkokrát svoj názov a čiastočne aj orientáciu. Pôvodne vznikla škola so zameraním na hydinárstvo ako reakcia na potreby kvalifikovaných odborníkov v hydinárskej veľkovýrobe. Bola jediná s celoslovenskou pôsobnosťou.
 

Od roku 1974 bolo na školu delimitované Poľnohospodárske odborné učilište z Podunajských Biskupíc. Na strednom odbornom učilišti boli učebné odbory: hydinár, mechanizátor, poľnohospodár, v súčasnosti pribudol odbor so zameraním na chov koní a jazdectvo.
 

Učebné a študijné odbory sa menili a rozširovali v súvislosti so súčasnými a perspektívnymi potrebami spoločenskej praxe. Študijný odbor hydinárstvo prerástol do odboru agropodnikanie so zameraním na farmárstvo a neskôr sa rozšíril aj o chov koní a jazdectvo a od roku 2007 aj o kynológiu.. Vznikli ďalšie nové študijné odbory, a to: rybárstvo a odbory s ekonomickou orientáciou. V histórii školy má svoje miesto aj Dievčenská odborná škola so študijným odborom služby a domáce hospodárenie, na ktorý nadväzovali ekonomické služby ako nadstavbové štúdium. Po zániku týchto odborov sme otvorili študijný odbor obchod a podnikanie a paralelne s týmto študijným odborom vznikol ďalší - prevádzka a ekonomika dopravy so zameraním colná deklarácia, teraz s obsahovo širším zameraním logistika v doprave.
 

Kontinuitu rastu odborného vzdelania pre absolventov stredného odborného učilišťa zabezpečuje nadstavbové štúdium v odbore poľnohospodárstvo a pre absolventov stredných škôl s maturitou pomaturitné štúdium v zameraní chov koní a jazdectvo.
 

Spojenou školou sa stala 1. januára 2008 integráciou organizačných zložiek: Združená stredná škola poľnohospodárska v Ivanke pri Dunaji, Stredná poľnohospodárska a priemyselná škola J. A. Gagarina v Bernolákove, Stredné odborné učilište lesnícke v Modre – Harmónii. 
 

Od 1. septembra 2009 má škola názov Stredná odborná škola, SNP 30, Ivanka pri Dunaji.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Každoročne sa na Spojenej škole pripravuje cca 550 žiakov. V rámci programu „vzdelávanie dospelých“ - akreditované odborné vzdelávacie kurzy ročne na škole absolvuje 500 - 600 frekventantov z praxe. K významným kvalitatívnym prednostiam školy patrí stabilný pedagogický kolektív s vysokou úrovňou profesionality.
 

Spojená škola predstavuje integrovaný účelový vzdelávací komplex, moderný školský areál s odbornými pracoviskami a učebňami, dielňami, športovými a spoločenskými priestormi, ubytovacími a stravovacími kapacitami.

Od 15. februára 2012 pôsobí Spojená škola ako centrum odborného vzdelávania v týchto odboroch:

• rybárstvo
• agropodnikanie - farmárstvo
• chov koní a jazdectvo
• kynológia
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Štruktúra učebných a študijných odborov

do roku 1989 škola pôsobila ako jednoodborová (študijný odbor 4216 6 hydinárstvo) s celoslovenskou pôsobnosťou. Po tomto roku sa vplyvom celospoločenských zmien a požiadaviek rozšírila profilácia školy na dve vetvy:

I. odbory s technicko - biologickým (poľnohospodárskym) zameraním
II. odbory s technicko - ekonomickým (podnikateľským) zameraním

učebné odbory:
 

4580 2 02 chovateľ - chov koní a jazdectvo
4575 2 mechanizátor lesnej výroby
4565 2 lesokrajinár
4524 2 agromechanizátor, opravár

študijné odbory:
 

4210 6 04 agropodnikanie - farmárstvo
4210 6 17 agropodnikanie - chov koní a jazdectvo
4210 6 18 agropodnikanie - kynológia
4246 6 bioenergetika
4215 6 rybárstvo
3765 6 technika a prevádzka dopravy
3917 6 08 technické a informatické služby - mechanizácia a doprava v poľnohospodárstve
3766 6 prevádzka a ekonomika dopravy - logistika v doprave
6352 6 obchod a podnikanie

nadstavbové štúdium:
 

4515 4 poľnohospodárstvo
4521 4 lesné hospodárstvo

pomaturitné štúdium:
 

4210 6 17 agropodnikanie - chov koní a jazdectvo

Vyučovací proces zabezpečuje 77 pedagógov, z ktorých má 74 plnú kvalifikáciu, čo predstavuje 96,1%. Pedagógovia zabezpečujúci výučbu odborných profilových predmetov majú plnú odbornú aj pedagogickú kvalifikáciu.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školské účelové zariadenia

Z dôvodu nedostatku zmluvných partnerov pre praktické vyučovanie bola škola nútená sústrediť úsilie na vytvorenie vlastných stredísk praktického vyučovania. V súčasnosti škola disponuje týmito účelovými zariadeniami:

• prevádzka agropodnikania - Zálesie
• centrum hipológie a jazdectva
• školské rybničné hospodárstvo
• odborná učebňa rybárstva
• sieň rybárskej techniky a technológie
• akvaristické centrum
• canis centrum
• odborná učebňa kynológie
• školský živý kabinet
• školská hydinárska liaheň
• podnikateľský model chovu japonskej prepelice
• pavilón exotického vtáctva
• mechanizačné dielne
• dielne lesnej mechanizácie
• zváračská, kováčska a stolárska dielňa
• laboratórium logistiky
• autoškola
• odborné učebne výpočtovej techniky
• internet klub
• jazykové štúdio
• konferenčné kapacity
• ubytovacie kapacity
• školské stravovacie zariadenie

 

 

 

 

 

 

 

 

Partnerská činnosť

Škola v rámci jednotlivých odborov spolupracuje s mnohými organizáciami ako sú Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Bratislava, Prezídium PZ, slovenská kynologická jednota, Slovenský poľovnícky zväz, Slovenský rybársky zväz, Zväz chovateľov rýb, Slovenská jazdecká federácia, Zväz chovateľov koní na Slovensku, Slovenský hucul klub, TSÚP, Slovenská spoločnosť pre orbu, Svetová hydinárska spoločnosť a viacerými významnými zamestnávateľmi v regióne.
 

Škola tiež spolupracuje s vysokými školami ako Veterinárna univerzita Košice, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Národohospodárska fakulta EU Bratislava.
 

Škola rozvíja aj bilaterálnu spoluprácu s viacerými strednými školami v zahraničí, najmä v Schriebah v Rakúsku, Humpolec, Vodňany, Bzenec, Bruntál v Česku a La Canourgue vo Francúzsku.
 

Škola realizuje aj podnikateľskú činnosť. V oblasti kynológie najmä výcvikové kurzy, chovnú stanicu, hotel pre psov, prenájom areálu cvičiska. V oblasti chovu koní je to najmä ustajňovanie, chov a výcvik koní, v oblasti rybárstva je to produkcia konzumných a akváriových rýb.

 

kontaktné informácie:

riaditeľka školy:
Ing. Katarína Kubišová

adresa:
ul. SNP 30
900 28 Ivanka pri Dunaji

tel: 02/45 943 062
e-mail: [email protected]
web: www.spojsivanka.sk

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce