Priemerná mesačná mzda zamestnancov v jednotlivých odvetviach potravinárskeho priemyslu v 1. polroku 2017

Priemerná mesačná mzda zamestnancov v jednotlivých odvetviach potravinárskeho priemyslu v 1. polroku 2017

V 1. polroku 2017 dosiahla priemerná mesačná mzda v potravinárskom priemysle úroveň 882 EUR. Oproti 1. polroku 2016 to predstavuje nárast o 8,3 %.

Tatiana Belová, Odbor potravinárstva a obchodu SPPK

Klúč |  28.08.2017

Dovoz a vývoz  poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov za mesiace január až apríl 2017 a 2016 /v mil. EUR/

Dovoz a vývoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov za mesiace január až apríl 2017 a 2016 /v mil. EUR/

Saldo zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami v období január až apríl 2017 bolo pasívne v objeme – 296 mil. EUR. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku sa znížilo o 181,7 mil. EUR /38 %/.

Tatiana Belová, Odbor potravinárstva a obchodu SPPK

Klúč |  21.07.2017

Dovoz a vývoz  poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov za mesiace január až máj 2017 a 2016 /v mil. EUR/

Dovoz a vývoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov za mesiace január až máj 2017 a 2016 /v mil. EUR/

Saldo zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami v období január až máj 2017 bolo pasívne v objeme - 490,8 mil. EUR. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku sa znížilo o 92,3 mil. EUR/15,8 %/.

Tatiana Belová, Odbor potravinárstva a obchodu SPPK

Klúč |  09.08.2017

Dovoz a vývoz  poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov za mesiace január až marec 2017 a 2016 /v mil. EUR/

Dovoz a vývoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov za mesiace január až marec 2017 a 2016 /v mil. EUR/

Saldo zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami v období január až marec 2017 bolo pasívne v objeme – 295 mil. EUR. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku sa znížilo o 68,1 mil. EUR /18,8 %/.

Tatiana Belová, Odbor potravinárstva a obchodu SPPK

Klúč |  12.06.2017

Priemerný evidenčný počet zamestnancov v jednotlivých odvetviach potravinárskeho priemyslu v 1. štvrťroku 2017

Priemerný evidenčný počet zamestnancov v jednotlivých odvetviach potravinárskeho priemyslu v 1. štvrťroku 2017

V 1. štvrťroku 2017 v potravinárskom priemysle pracovalo 30 931 zamestnancov. Oproti 1. štvrťroku 2016 sa stav zvýšil o 172 zamestnancov, čo predstavuje 0,6 %.

Tatiana Belová, Odbor potravinárstva a obchodu SPPK

Klúč |  26.05.2017

Priemerná mesačná mzda zamestnancov v jednotlivých odvetviach  potravinárskeho priemyslu v 1. štvrťroku 2017

Priemerná mesačná mzda zamestnancov v jednotlivých odvetviach potravinárskeho priemyslu v 1. štvrťroku 2017

V 1. štvrťroku 2017 dosiahla priemerná mesačná mzda v potravinárskom priemysle úroveň 862 EUR. Oproti 1. štvrťroku 2016 to predstavuje nárast o 2,8 %.

Tatiana Belová, Odbor potravinárstva a obchodu SPPK

Klúč |  25.05.2017

Dovoz a vývoz  poľnohospodárskych a potravinárskych  výrobkov za mesiac január a február 2017 a 2016 /v mil. EUR/

Dovoz a vývoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov za mesiac január a február 2017 a 2016 /v mil. EUR/

Saldo zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami v období január a február 2017 bolo pasívne v objeme – 166,9 mil. EUR. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku sa znížilo o 55 mil. EUR /24,8 %/.

Tatiana Belová, Odbor potravinárstva a obchodu SPPK

10.05.2017

Dovoz a vývoz poľnohospodárskych a potravinárskych  výrobkov za mesiac január 2017 a 2016 /v mil. EUR/

Dovoz a vývoz poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov za mesiac január 2017 a 2016 /v mil. EUR/

Saldo zahraničného obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami v januári 2017 bolo pasívne v objeme – 71,3 mil. EUR. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku sa znížilo o 26,9 mil. EUR /27,4 %/.

Tatiana Belová, Odbor potravinárstva a obchodu SPPK

19.04.2017

Partneri

Visegrad Fund UniCredit banka ČSOB banka Slovenský cukrovarnícky spolok Združenie výrobcov liehu a liehovín na Slovensku Agrokomplex-výstavníctvo-Nitra-š.p. Národná sústava povolaní Agropoistenie Združenie pestovateľov obilnín (ZPO) PoľnoInfo - aktuálny pohľad na agrosektor Komoditná burza Bratislava Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum CAC Finance Internetový sprievodca trhom práce